Продължете към съдържанието

Добре дошли на уебсайта на проекта ни!
С разум срещу възрастовата дискриминация (SAA)

Относно

За проекта

С разум срещу дискриминацията“ (SAA) e игрален инструмент, с помощта на който се повишава осведомеността за еджизма. Той ще помогне за развиването на емпатия и толерантност към по-възрастните.

Освен интерактивна обучителна платформа, създадохме и компендиум и наръчник за обучители. А чрез препоръки към политиците за по-пробщаващо общество резултатите от проекта ще бъдат завършени. SAA ще бъде налична за непрофесионално и неформално обучение безплатно.
 
SAA ще допринесе за възстановяване на имиджа на по-възрастните като пълноправни граждани с потенциал да допринасят за обществото, в което живеят, както и за това да се премахнат бариерите на тяхното социално участие.
 
Нашият консорциум обединява Германия, Португалия, Белгия, Литва, България и Нидерландия в креативен и ангажиран екип, който работи заедно от януари 2022 до юни 2024!

Брошурата на SAA е налична на различни езици:

КОНТЕКСТ

Контекста

С разум срещу дискриминацията“ (SAA) се стреми да подобри имиджа на възрастните хора. Те са пълноправни граждани, които допринасят за обществото и заслужават уважение.

Негативните стереотипи, предразсъдъци и дискриминация на база на възраст са познати като „ейджизъм“, който се счита, че причинява сърдечно-съдов стрес, намалява нивото на ефикасността на човек и понижава продуктивността, а дори прави живота средно със 7,5 години по-кратък.

В целия ЕС политиките и практиките все още възпроизвеждат предразсъдъци, свързани с възрастта, и подценяват, пренебрегват или дори изключват възрастните хора.

Нашият най-нов проект по програма Еразъм+ “С разум срещу дискриминацията“ (SAA) се фокусира върху борбата с ейджизма!

РЕЗУЛТАТИ

Резултати от проекта и други ресурси

Четири резултата от проекта ще бъдат разработени в рамките на проекта:

Сборник „Реакция на възрастовите проблеми”
Сборникът ще се основава на личен опит, свързан с дискриминация по признак възраст, както и на стратегии за справяне със ситуацията. 

Интерактивна платформа за обучение
Интерактивна платформа за обучение на SAA, която се състои основно от учебна игра и допълнителни материали за обучаеми, преподаватели на възрастни, създатели на политики в институции и асоциации, както и за широката общественост.

Инструментариум за обучители
Инструментариумът за обучители с всички необходими материали за прилагане на играта в семинари дава възможност и на членовете на лобистките групи на възрастните хора да предлагат обучение.

Партньори създателите на политики
Препоръки към създателите на политики, лобистките групи и сдруженията за справяне с проблемите на възрастовия подход


Тези и други ресурси са събрани в раздела „Ресурси.

Новини

Новини

Това са най-новите ни новини:
Проектът SAA | „С разум срещу възрастовата дискриминация“ е в разгара си!

Партньорите проведоха Втората транснационална партньорска среща

Международна конференция „Обучение и прилагане на социални иновации“
Международна конференция „Обучение и прилагане на социални иновации“

SHINE, AFEdemy и Училището за медицински сестри в Коимбра организират конференция на 8 и 9 ноември. …

“С разум срещу възрастовата дискриминация“ на 32-та конференция на Алцхаймер Европа

ГС „Алцхаймер – България“ ще представи проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ на 32-та к…

Заключения от проучването в България

Основни контексти на възрастова дискриминация в България според направеното документално проучване и…

Конференция „Геронтологични дни“
Проектът „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) беше представен на конференцията „Геронтологични дни 2022“

На 7-ми октомври SAA беше представен на "Геронтологични дни 2022" – международна научна конференция,…

Международен ден на възрастните хора
Международният ден на възрастните хора беше отбелязан на 1-ви октомври

Международният ден на възрастните хора е обявен с Резолюция 45/106, приета от Общото събрание на ООН…

Първи резултати от проучването в Германия

Тази статия обобщава най-новите развития, свързани с направените документално проучване и интервюта …

Впечатления от проведеното настолно проучване в Литва

Литовският доклад за сборника се основава на настолно проучване на 21 източници на информация и инте…

Партньори

Партньори

Проектът „С разум срещу дискриминацията“ (SAA) включва седем партньорски организации в шест европейски държави:

КОНТАКТИ

Дръжте връзка с нас!

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.