Продължете към съдържанието
Web Link Chain Interconnection Concept

Добре дошли на уебсайта на проекта ни!
С разум срещу възрастовата дискриминация (SAA)

Относно

За проекта

С разум срещу дискриминацията“ (SAA) e игрален инструмент, с помощта на който се повишава осведомеността за еджизма. Той ще помогне за развиването на емпатия и толерантност към по-възрастните.

Освен интерактивна обучителна платформа, създадохме и компендиум и наръчник за обучители. А чрез препоръки към политиците за по-пробщаващо общество резултатите от проекта ще бъдат завършени. SAA ще бъде налична за непрофесионално и неформално обучение безплатно.
 
SAA ще допринесе за възстановяване на имиджа на по-възрастните като пълноправни граждани с потенциал да допринасят за обществото, в което живеят, както и за това да се премахнат бариерите на тяхното социално участие.
 
Нашият консорциум обединява Германия, Португалия, Белгия, Литва, България и Нидерландия в креативен и ангажиран екип, който работи заедно от януари 2022 до юни 2024!

Брошурата на SAA е налична на различни езици:

КОНТЕКСТ

Контекста

С разум срещу дискриминацията“ (SAA) се стреми да подобри имиджа на възрастните хора. Те са пълноправни граждани, които допринасят за обществото и заслужават уважение.

Негативните стереотипи, предразсъдъци и дискриминация на база на възраст са познати като „ейджизъм“, който се счита, че причинява сърдечно-съдов стрес, намалява нивото на ефикасността на човек и понижава продуктивността, а дори прави живота средно със 7,5 години по-кратък.

В целия ЕС политиките и практиките все още възпроизвеждат предразсъдъци, свързани с възрастта, и подценяват, пренебрегват или дори изключват възрастните хора.

Нашият най-нов проект по програма Еразъм+ “С разум срещу дискриминацията“ (SAA) се фокусира върху борбата с ейджизма!

РЕЗУЛТАТИ

Резултати от проекта и други ресурси

Четири резултата от проекта ще бъдат разработени в рамките на проекта:

Сборник „Реакция на възрастовите проблеми”
Сборникът ще се основава на личен опит, свързан с дискриминация по признак възраст, както и на стратегии за справяне със ситуацията. 

Интерактивна платформа за обучение
Интерактивна платформа за обучение на SAA, която се състои основно от учебна игра и допълнителни материали за обучаеми, преподаватели на възрастни, създатели на политики в институции и асоциации, както и за широката общественост.

Инструментариум за обучители
Инструментариумът за обучители с всички необходими материали за прилагане на играта в семинари дава възможност и на членовете на лобистките групи на възрастните хора да предлагат обучение.

Партньори създателите на политики
Препоръки към създателите на политики, лобистките групи и сдруженията за справяне с проблемите на възрастовия подход


Тези и други ресурси са събрани в раздела „Ресурси.

Новини

Новини

Това са най-новите ни новини:
Meeting in Coimbra
Партньорите по проекта SAA бяха заедно в Коимбра, Португалия

Плодотворна среща, последвана от ползотворно споделяне

Диагноза: геронтофобия

Възрастовата дискриминация, обсъждана в седмичното предаване на литовската телевизия, разкрива дискр…

Доклад на литовския омбудсман по въпросите относно равенството на възможностите

През 2022 г. литовската служба на омбудсмана по въпросите в областта на равните възможности е получи…

Фондацията „Д-р Хосе Лоренцо Джуниър“ е асоцииран партньор на проекта SАA

SHINE 2Europe и фондацията „Д-р Хосе Лоренцо Джуниър“ започнаха съвместната си работа за международн…

Игровите сценарии SАA бяха представени в Германия

ISIS проведе обща работилница с група „възрастни придружители“ от Каритас във Франкфурт

Семинар за съвместно създаване на играта SАA в Каунас, Литв

На 22.02.2023 г. „Центъра за инициативи за възрастните хора“ проведе семинар за съвместно създаване,…

Немско проучване върху възрастовата дискриминация

Федералната агенция за борба с дискриминацията в Германия публикува проучване за възрастовата дискри…

Бяха представени игровите сценарии на SAA в Португалия

SHINE организира работилница за потвърждение на игровите сценарии с група по-възрастни хора

Партньори

Партньори

Проектът „С разум срещу дискриминацията“ (SAA) включва седем партньорски организации в шест европейски държави:

КОНТАКТИ

Дръжте връзка с нас!

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.