Ga naar de inhoud

Desk research

Ervaringen na het bureauonderzoek in Litouwen

Het rapport van Litouwen voor het compendium is gebaseerd op bureauonderzoek aan de hand van 21 referentiebronnen en interviews met 14 ouderen. Hoewel het woord leeftijdsdiscriminatie door de geïnterviewden niet rechtstreeks werd gebruikt, komen de discriminerende aspecten toch naar voren uit andere woorden zoals: “uitsluiting”, “gebrek aan tolerantie”, “onverschilligheid”, “onbeleefdheid”, “achterstelling”. Het werk aan het rapport, de interviews en de gesprekken met collega’s en belanghebbenden hebben geleid tot belangstelling voor de bevindingen en de volgende stappen van het project. Iedereen kijkt dan ook uit naar de projectresultaten die zullen volgen.