Ga naar de inhoud
Web Link Chain Interconnection Concept

Welkom bij ons project!
Slim tegen leeftijdsdiscriminatie (Smart Against Ageism – SAA)

OVER

Over het project

Smart Against Ageism (SAA) is een spel om kennis tegen leeftijdsdiscriminatie te vergroten. Het spel draagt bij aan het ontwikkelen van meer empathie en tolerantie voor ouderen.

Naast een interactief leerplatform ontwikkelen we een compendium en een toolkit voor trainers. Beleidsaanbevelingen voor een meer inclusieve samenleving zullen ook worden opgesteld. SAA zal gratis beschikbaar worden gesteld voor informeel leren.
 
SAA zal bijdragen aan het herstel van het beeld van oudere volwassenen als volwaardige burgers die hun gemeenschap ten goede kunnen komen en de belemmeringen voor hun maatschappelijke participatie kunnen wegnemen.
 
Ons consortium verenigt Duitsland, Portugal, België, Litouwen, Bulgarije en Nederland in een creatief en geëngageerd team dat van januari 2022 tot juni 2024 samenwerkt!

De brochure van het SAA-project is beschikbaar in verschillende talen:

CONTEXT

De context

Smart Against Ageism (SAA) wil het imago van ouderen verbeteren. Zij zijn volwaardige burgers die bijdragen aan de samenleving en respect verdienen.

Negatieve stereotypen, vooroordelen en discriminatie op grond van leeftijd staan bekend als “leeftijdsdiscriminatie”, waarvan is aangetoond dat ze cardiovasculaire stress, een lager niveau van zelfredzaamheid en een lagere productiviteit veroorzaken en zelfs het leven gemiddeld 7,5 jaar korter maken.

In de hele EU worden in beleid en praktijk nog steeds leeftijdsgebonden vooroordelen aangehaald en worden oudere volwassenen niet geprioriteerd, genegeerd of zelfs uitgesloten.

Ons nieuwste Erasmus+ project Smart Against Ageism (SAA) richt zich op het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie!

RESULTATEN

Projectresultaten en andere middelen

Resultaten van het project:

Compendium “Omgaan met  leeftijdsdiscriminatie”
Het compendium is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van leeftijdsdiscriminatie en op strategieën om met deze situaties om te gaan. 

Interactief leerplatform
Het interactieve leerplatform van SAA met als kern het educatieve spel en materiaal voor studenten, volwassenenopleiders, beleidsmakers bij overheden en verenigingen en het brede publiek.

Toolkit voor trainers
De toolkit voor trainers met al het nodige materiaal om het spel in workshops te implementeren stelt ook leden van lobbygroepen voor senioren in staat om trainingen aan te bieden.

Aanbevelingen voor beleidsmakers
Aanbevelingen voor beleidsmakers, lobbygroepen en verenigingen om de problemen van leeftijdsdiscriminatie aan te pakken.


Deze en andere bronnen zijn samengebracht in de rubriek bronnen.

Nieuws

Nieuws

Dit is ons laatste nieuws:
De geslaagde testworkshops voor het SAA-project

AFEdemy heeft 2 geslaagde workshops georganiseerd waarin het SAA-spel is getest. Deelnemers waren kr…

SAA workshop georganiseerd in Frankfurt

Het team van ISIS organiseerde in Frankfurt een testworkshop in een vergadercentrum.

The Characters of the SAA Game
De ontwikkeling van het SAA-spel

Het educatieve SAA-spel is momenteel in ontwikkeling en zal binnenkort klaar zijn om getest te worde…

SAA partnerbijeenkomst in Gouda, Nederland

AFEdemy organiseerde een transnationale partnerbijeenkomst in Gouda

De tweede nieuwsbrief van SAA is gepubliceerd!

Kom erachter wat we de laatste maanden hebben gedaan en wat de volgende stappen in SAA zijn.

Older adults taking a selfie
Smart Against Ageism op de Internationale Dag van de Ouderen

SAA is afgestemd op de Internationale Dag van de Ouderen

Aanpak van de digitale uitsluiting en leeftijdsdiscriminatie: FRA-rapport

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten heeft een rapport gepubliceerd over de implicat…

Co-creation workshop in Bulgaria
Co-creatie workshop in Bulgarije

Eind februari hield Alzheimer Bulgarije een co-creatie workshop in een verpleeghuis in Sofia, Bulgar…

PARTNERS

Partners

Bij het project Smart Against Ageism (SAA) zijn zeven partnerorganisaties in zes Europese landen betrokken:

CONTACT

Blijf op de hoogte!

De steun van de Europese Commissie voor de vervaardiging van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in; deze geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel van de daarin vervatte informatie wordt gemaakt.