Meteen naar de inhoud

Welkom bij ons project!
Slim tegen leeftijdsdiscriminatie (Smart Against Ageism – SAA)

OVER

Over het project

Smart Against Ageism (SAA) is een spel om kennis tegen leeftijdsdiscriminatie te vergroten. Het spel draagt bij aan het ontwikkelen van meer empathie en tolerantie voor ouderen.

Naast een interactief leerplatform ontwikkelen we een compendium en een toolkit voor trainers. Beleidsaanbevelingen voor een meer inclusieve samenleving zullen ook worden opgesteld. SAA zal gratis beschikbaar worden gesteld voor informeel leren.
 
SAA zal bijdragen aan het herstel van het beeld van oudere volwassenen als volwaardige burgers die hun gemeenschap ten goede kunnen komen en de belemmeringen voor hun maatschappelijke participatie kunnen wegnemen.
 
Ons consortium verenigt Duitsland, Portugal, België, Litouwen, Bulgarije en Nederland in een creatief en geëngageerd team dat van januari 2022 tot juni 2024 samenwerkt!

De brochure van het SAA-project is beschikbaar in verschillende talen:

CONTEXT

De context

Smart Against Ageism (SAA) wil het imago van ouderen verbeteren. Zij zijn volwaardige burgers die bijdragen aan de samenleving en respect verdienen.

Negatieve stereotypen, vooroordelen en discriminatie op grond van leeftijd staan bekend als “leeftijdsdiscriminatie”, waarvan is aangetoond dat ze cardiovasculaire stress, een lager niveau van zelfredzaamheid en een lagere productiviteit veroorzaken en zelfs het leven gemiddeld 7,5 jaar korter maken.

In de hele EU worden in beleid en praktijk nog steeds leeftijdsgebonden vooroordelen aangehaald en worden oudere volwassenen niet geprioriteerd, genegeerd of zelfs uitgesloten.

Ons nieuwste Erasmus+ project Smart Against Ageism (SAA) richt zich op het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie!

RESULTATEN

Projectresultaten en andere middelen

Resultaten van het project:

Compendium “Omgaan met  leeftijdsdiscriminatie”
Het compendium is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van leeftijdsdiscriminatie en op strategieën om met deze situaties om te gaan. 

Interactief leerplatform
Het interactieve leerplatform van SAA met als kern het educatieve spel en materiaal voor studenten, volwassenenopleiders, beleidsmakers bij overheden en verenigingen en het brede publiek.

Toolkit voor trainers
De toolkit voor trainers met al het nodige materiaal om het spel in workshops te implementeren stelt ook leden van lobbygroepen voor senioren in staat om trainingen aan te bieden.

Aanbevelingen voor beleidsmakers
Aanbevelingen voor beleidsmakers, lobbygroepen en verenigingen om de problemen van leeftijdsdiscriminatie aan te pakken.


Deze en andere bronnen zijn samengebracht in de rubriek bronnen.

Nieuws

Nieuws

Dit is ons laatste nieuws:
Het SAA-project Smart Against Ageism staat stevig in zijn schoenen!

De partners hielden de tweede Transnationale Projectbijeenkomst

International Conference: Learning and Implementing Social Innovation
Internationale conferentie: Leren en toepassen van sociale innovatie

SHINE, AFEdemy en de Nursing School van Coimbra organiseren op 8 en 9 november een conferentie. Tijd…

Conclusies uit de onderzoeken in Bulgarije

De belangrijkste contexten van leeftijdsdiscriminatie in Bulgarije die uit het deskresearch en de in…

“Smart Against Ageism” tijdens de 32e Alzheimer Europe Conferentie

ABA presenteert "Smart Against Ageism" op de 32-ste Alzheimer Europe Conferentie in Boekarest op 17 …

Gerontology days Conference 2022
Het SAA project werd gepresenteerd tijdens de conferentie van de Gerontologische Dagen 2022

Op 7 oktober werd het SAA project gepresenteerd op de Gerontology Days 2022, Internationale wetensch…

Eerste resultaten van het onderzoek in Duitsland

In dit artikel worden de huidige ontwikkelingen van het literatuuronderzoek en de interviews kort sa…

Ervaringen na het bureauonderzoek in Litouwen

Het rapport van Litouwen voor het compendium is gebaseerd op bureauonderzoek aan de hand van 21 refe…

Smart Against Ageism: partnerschap voor het Portugese nationale rapport

SHINE 2Europe en de Bairrada and Mondego Local Development Association (AD ELO) werkten samen bij de…

PARTNERS

Partners

Bij het project Smart Against Ageism (SAA) zijn zeven partnerorganisaties in zes Europese landen betrokken:

CONTACT

Blijf op de hoogte!

De steun van de Europese Commissie voor de vervaardiging van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in; deze geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel van de daarin vervatte informatie wordt gemaakt.