Skip to content

Desk research

Įžvalgos baigus rengti antrinį tyrimą apie diskriminaciją dėl amžiaus Lietuvoje

Ataskaita parengta remiantis 21 informacinio šaltinio tyrimu ir interviu su 14 vyresnio amžiaus žmonių. Nors interviu dalyviai tiesiogiai nevartojo žodžių „eidžizmas“ ar „diskriminacija“, diskriminacinius aspektus netiesiogiai atskleidžia kiti žodžiai, tokie kaip „atskirtis“, „tolerancijos stoka“, „abejingumas“, „grubumas“, „nepriteklius“. Darbas prie ataskaitos, interviu, diskusijos su kolegomis ir suinteresuotais asmenimis sukėlė skatina toliau gilintis į ataskaitos išvadas, kuriomis remiantis bus kuriamas skaitmeninis žaidimas diskriminacijai dėl amžiaus mažinti.