Skip to content
Web Link Chain Interconnection Concept

Sveiki aplankę mūsų projekto!
Išmaniai prieš diskriminaciją dėl amžiaus“ (SAA) tinklalapyje

APIE

Apie projektą

Išmaniai prieš diskriminaciją dėl amžiaus (angl. Smart Against Ageism, SAA) – tai mokomasis žaidimas geresniam suvokimui apie diskriminaciją dėl amžiaus. Jis skirtas empatijai ir tolerancijai pagyvenusiems žmonėms didinti.
 
Kartu su žaidimu kuriama interaktyvaus mokymosi platforma, žinynas ir metodinių priemonių rinkinys instruktoriams. Galiausiai bus parengtos rekomendacijos kaip kurti įtraukios visuomenės politiką. Visos formaliam ir neformaliam mokymui(si) skirtos SAA priemonės bus nemokamos.
 
SAA  padės sustiprinti teigiamą vyresnių žmonių įvaizdį, atskleisti jų potencialą bendruomenėje, o taip pat šalinti kliūtis, trukdančias jiems dalyvauti profesinėje veikloje ir visuomeniniame gyvenime.
 
Konsorciumo veikloje nuo 2022 m. sausio iki 2024 m. birželio dalyvauja organizacijos iš Belgijos, Bulgarijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Vokietijos!

Jau išleista SAA skrajutė anglų kalba ir partnerių šalių kalbomis:

KONTEKSTAS

Kontekstas

Smart Against Ageism (SAA) projektu siekiama įtvirtinti teigiamą pagyvenusių žmonių įvaizdį. Tai reikšminga visuomenės grupė, kuriai reikalingas deramas dėmesys ir pagarba.

Stereotipai, neigiamos nuostatos ir diskriminacija dėl amžiaus kelia širdies ir kraujagyslių sistemos ligas skatinančią psichologinę įtampą, mažina savarankiškumą ir produktyvumą, ir net gali sutrumpinti žmogaus gyvenimą 7,5 metų.

Europos šalių ir Lietuvos politikoje ir praktikoje tebėra daug diskriminacijos dėl amžiaus apraiškų.

Mūsų naujausiame Erasmus+ projekte Smart Against Ageism (SAA) pagrindinis dėmesys skiriamas diskriminacijai dėl amžiaus mažinti!

REZULTATAI

Projekto rezultatai ir kiti ištekliai

Keturi pagrindiniai šio projekto rezultatai:

Žinynas „Atsakas į diskriminaciją dėl amžiaus
Žinyne bus surinktos asmeninės diskriminaciją dėl amžiaus patyrusių asmenų patirtys ir būdai, kaip tokiose situacijose elgtis. 

Interaktyvi mokymosi platforma
SAA interaktyvi mokymosi platforma su mokomuoju žaidimu ir papildoma medžiaga besimokantiesiems, suaugusiųjų švietėjams, politikos formuotojams, asociacijoms bei plačiajai visuomenei.

Mokymo priemonių rinkinys instruktoriams
Rinkinyje pateikiama medžiaga kaip žaisti žaidimą seminaruose ir apmokyti pagyvenusių žmonių grupes žaisti mokomąjį žaidimą.

Rekomendacijos politikams
Rekomendacijos politikams, lobistams ir asociacijoms kaip spręsti diskriminacijos dėl amžiaus problemą.


Visus šiuos ir kitus išteklius rasite išteklių skyriuje.

Naujienos

Naujienos

Skaitykite mūsų naujausius pranešimus:
Meeting in Coimbra
Projekto SAA partneriai buvo susisrinkę Koimbroje, Portugalija

Susitikimas vertingas, nes buvo pasidalinta aktualia projekto vystymo informacija

Diagnozė – gerontofobija

LRT laidoje „Mano pasas meluoja“ svečiavosi Lygių galimybių kontrolierė ir kalbėjosi su laidos vedėj…

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2022 metų veiklos ataskaita

2022 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo 21 skundą dėl galimos diskriminacijos dėl am…

Žodis „idadismo“ gauna oficialų statusą

Žodis „idadismo“ įtrauktas į oficialų Portugalų kalbos žodyną

SAA žaidimo scenarijų aptarimas su tiksline grupe

2023 m. vasario 22 d. Senjorų iniciatyvų centras surengė kūrybines dirbtuves kuriamo SAA žaidimo sce…

Pasaulinė kampanija ir eidžizmo bei sveiko senėjimo tyrimas!

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie Sveiko senėjimo dekados kampaniją, kuri taip pat prisi…

Įžvalgos baigus rengti antrinį tyrimą apie diskriminaciją dėl amžiaus Lietuvoje

Ataskaita parengta remiantis 21 informacinio šaltinio tyrimu ir interviu su 14 vyresnio amžiaus žmon…

Partneriai

Partneriai

Smart Against Ageism (SAA) projekte dalyvauja septynios organizacijos ir šešių Europos šalių:

KONTAKTAI

Susisiekime!

Europos Komisijos parama šio tinklalapio sukūrimui nereiškia, kad ji remia jo turinį, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį čia pateiktos informacijos panaudojimą.