Skip to content

SAA žaidimo scenarijų aptarimas su tiksline grupe

2023 m. vasario 22 d. Senjorų iniciatyvų centras surengė kūrybines dirbtuves kuriamo SAA žaidimo sce…

Pasaulinė kampanija ir eidžizmo bei sveiko senėjimo tyrimas!

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie Sveiko senėjimo dekados kampaniją, kuri taip pat prisi…

Įžvalgos baigus rengti antrinį tyrimą apie diskriminaciją dėl amžiaus Lietuvoje

Ataskaita parengta remiantis 21 informacinio šaltinio tyrimu ir interviu su 14 vyresnio amžiaus žmon…