Skip to content

Meeting in Coimbra
Projekto SAA partneriai buvo susisrinkę Koimbroje, Portugalija

Susitikimas vertingas, nes buvo pasidalinta aktualia projekto vystymo informacija

Diagnozė – gerontofobija

LRT laidoje „Mano pasas meluoja“ svečiavosi Lygių galimybių kontrolierė ir kalbėjosi su laidos vedėj…

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2022 metų veiklos ataskaita

2022 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo 21 skundą dėl galimos diskriminacijos dėl am…

Žodis „idadismo“ gauna oficialų statusą

Žodis „idadismo“ įtrauktas į oficialų Portugalų kalbos žodyną

SAA žaidimo scenarijų aptarimas su tiksline grupe

2023 m. vasario 22 d. Senjorų iniciatyvų centras surengė kūrybines dirbtuves kuriamo SAA žaidimo sce…

Pasaulinė kampanija ir eidžizmo bei sveiko senėjimo tyrimas!

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie Sveiko senėjimo dekados kampaniją, kuri taip pat prisi…

Įžvalgos baigus rengti antrinį tyrimą apie diskriminaciją dėl amžiaus Lietuvoje

Ataskaita parengta remiantis 21 informacinio šaltinio tyrimu ir interviu su 14 vyresnio amžiaus žmon…