Skip to content

Patirtis nesensta!

Mokymosi programa „Išmaniai prieš diskriminaciją dėl amžiaus“ (SAA – Smart Against Ageism) skirta didinti informuotumą apie diskriminaciją dėl amžiaus (amžizmą), sutelkiante dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių grupę. Programa parengta atlikus vyresnio amžiaus žmonių apklausas, peržiūrėjus teisinius dokumentus dokumentus ir mokslinius straipsnius šia tema projekto partnerių šalyss: Portugalijoje, Nyderlanduose, Lietuvoje, Bulgarijoje bei Vokietijoje.

Kas yra amžizmas?

Amžizmas yra plačiai paplitusi, bet mažai akcentuojama problema. Mūsų ausims keistai skambantis ir mažai žinomas terminas amžizmas (kilęs iš angliško žodžio age – „amžius“) – tai žmogaus išskyrimas ir išankstinis vertinimas pagal amžių, ignoruojant kitas asmens savybes. Amžizmas gali būti nukreiptas prieš įvairaus amžiaus žmones, bet daugiausia paveikia vaikus ir jaunimą, taip pat vyresnio amžiaus ir labai senus žmones. Amžizmas, atsiranda dėl susiformavusių stereotipų visuomenėje, teisinio reguliavimo ar fizinės aplinkos, o tai lemia marginalizaciją ir apribojimus.

Amžizmo apibrėžtis

“Amžizmas kyla iš stereotipų (kaip galvojame), išankstinių nuostatų (ką jaučiame) ir diskriminavimo (kaip elgiamės) su kitais ar savimi dėl amžiaus.”

Pasaulio Sveikatos Organizacija (2022)

Diskriminavimas dėl amžiaus kyla iš stereotipų ir išankstinių nuostatų. Jie nulemia mūsų mintis apie senatvę, požiūrį, jausmus kitiems ir sau. Struktūrinė diskriminacija dėl amžiaus yra sisteminis stereotipų naudojimas ir vyraujančios su senu amžiumi susijusios nuostatos visuomenėje ir jos institucijose. SAA mokymosi programa norime paskatinti kritiškai peržiūrėti tokį mąstymą ir skatinti teigiamą požiūrį į žmonių, turinčių unikalių stipriųjų ir silpnųjų pusių, norų ir poreikių, įvaizdį.

Kodėl yra svarbu kovoti su amžizmu?

Amžizmas turi didelę įtaką žmonėms ir visuomenei, nes jis veikia mūsų pačių suvokimą ir gebėjimą dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Tai turi įtakos sveikatai, savijautai ir net gyvenimo trukmei. Tyrimai rodo, kad neigiamas požiūris į vyresnį amžių gali sutrumpinti gyvenimą vidutiniškai 7,5 metų.

Sukūrti darbo užimtumo ir profesinio vertinimo sistemą, kurioje būtų vienodas požiūris į visus.

“Diskriminavimas dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos gali pakenkti EB sutarties tikslų įgyvendinimui, ypač siekti pakankamai didelio užimtumo ir socialinės apsaugos lygio, gerinti gyvenimo lygį ir gyvenimo kokybę, siekti ekonominės ir socialinės sanglaudos bei vienybės, ir laisvo asmenų judėjimo.”

Tarybos Direktyva 2000/78/EB

Ką SAA siūlo?

SAA mokymo programa skatiname atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmones diskriminuojančią praktiką įvairiose srityse. SAA padės jums apmąstyti savo požiūrį į senatvę. Siekiame parodyti, kad amžius nėra trūkumas, o sutelkti dėmesį į ypatingą individo prigimtį. Tam buvo sukurta įvairiapusiška mokymosi medžiaga, kurios centre – SAA edukacinis žaidimas. Visą projekto metu sukurtą turinį pamatysite spustelėję „Mokymosi medžiaga“. Sustelėje ant kiekvieno produkto rasite išsamesnį jo aprašymą. Jei norite susisiekti ar sužinoti daugiau apie SAA projektą ir jo partnerius, eikite į Informacijos puslapį.