Skip to content

Sužinokite kaip įveikti amžizmą!

SAA projekte sukurta mokymosi medžiaga, skirta aktyviai kovoti su amžizmu. Svarbiausia dalis yra SAA žaidimas, kuriame besimokantieji žaisdami gali pamatyti tas sritis, kuriose labiausiai pasireiškia diskriminavimas dėl amžiaus, identifikuoti amžizmą ir pasirinkti jo apraiškų mažinimo būdus. Žaidimo informaciją galima tikslingai suskirstyti į sritis. Tą padaryti padės žaidimo instrukcija. Taip pat buvo sukurta Atmintinė ir Metodinė knyga su pagrindine informacija ir metodinėmis priemonėmis, padėsiančiomis perteikti diskriminavimo dėl amžiaus temą įvairiose mokymosi aplinkose.

Toliau rasite nuorodas ir trumpus mokymosi medžiagos aprašymus:

SAA žaidimas

SAA žaidimas padės atpažinti amžizmą įvairiose gyvenimo srityse, reflektuoti ir suprasti diskriminavimo dėl amžiaus daromą žalą. Žaidimas konkrečiai susijęs su šiomis sritimis: Darbas, Sveikata, Socialiniai santykiai, Advokacija ir Fizinė aplinka. Žaidime žaidėjas atlieka lygių galimybių specialisto vaidmenį ir padeda sveikatos priežiūros įstaigai nagrinėti klientų skundus dėl amžizmo. Siekiama geriau suprasti dėl amžiaus diskriminuojamų žmonių situaciją ir identifikuoti amžizmą kasdieniame gyvenime. Ypatinga savybė yra ta, kad instruktoriai gali sukurti tikslinį seminaro turinį pagal besimokančios grupės poreikius. Jei norite išbandyti žaidimą arba naudoti jį seminare, spustelėkite vieną iš mygtukų:

SAA žaidimo instrukcija

SAA žaidimo instrukcija supažindina besimokančius su įvairiomis sritimis, kuriose dažniausiai pastebimas diskriminavimas dėl amžiaus (darbas, sveikata, socialiniai santykiai, advokacija, fizinė aplinka). Čia rasite gaires, kaip mažinti diskriminaciją dėl amžiaus, taip pat tiesiogines nuorodas į žaidimo situacijas. Dokumento pabaigoje taip pat rasite SAA projekto rezultatų apžvalgą ir kitus išteklius. Žaidimo instrukcija parengta šešiomis kalbomis. Instrukciją galima pasrisiųsti spauspaudus atitinkamą paveikslėlį:

SAA atmintinė

Atmintinėje „Atsakas į amžizmą“ panaudota apklaustų asmenų asmeninė patirtis ir amžizmo apraiškų mažinimo strategijos. Ji paremta penkių Europos šalių (Portugalijos, Nyderlandų, Lietuvos, Bulgarijos ir Vokietijos) patiirtimi. Šiame kontekste buvo atlikti interviu su diskriminaciją dėl amžiaus patyrusiais žmonėmis ir atlikti dokumentiniai tyrimai. Rezultatai buvo apibendrinti atmintinėje, kuri tapo pagrindu rengiant SAA mokymosi medžiagą. Atmintinę atitinkama kalba galima parsisiųsti paspaudus nuorodą:

SAA metodinė knyga

SAA metodinė knyga skirta seminarų vadovams, kurie nori dirbti su diskriminavimo dėl amžiaus tema. Joje pateikiamas seminaro planas, reikalingi ištekliai, pratybų pavyzdžiai, kad dalyviai galėtų diskutuoti ir reflektuoti apie savo patirtį tokiose situacijos ir ieškoti galimų problemos sprendimo būdų. Ypač patogu, kad galima parinkti žaidimo elementus pagal seminaro tikslinės grupės poreikius. Metodinę knygą atitinkama kalba galima parsisiųsti paspaudus nuorodą.

SAA brošiūra

SAA brošiūroje trumpai pristatoma mokymosi programa ir pateikiama pagrindinė informacija apie SAA projektą visomis partnerių kalbomis. Norėdami peržiūrėti dokumentą, spustelėkite atitinkamą nuorodą: