Skip to content
Apie

Apie projektą

Tai reikšmingą visuomenės grupė, kuriai reikalingas deramas dėmesys ir pagarba.

Stereotipai, neigiamos nuostatos ir diskriminacija dėl amžiaus kelia širdies ir kraujagyslių sistemos ligas skatinančią psichologinę įtampą, mažina savarankiškumą ir produktyvumą, ir net gali sutrumpinti žmogaus gyvenimą 7,5 metų.

Mūsų naujausiame Erasmus+ projekte Smart Against Ageism (SAA) pagrindinis dėmesys skiriamas diskriminacijai dėl amžiaus mažinti!

Saa-game

SAA  | Smart Against Ageism – tai mokomasis žaidimas geresniam suvokimui apie diskriminaciją dėl amžiaus. Jis skirtas empatijai ir tolerancijai pagyvenusiems žmonėms didinti.

Kartu su žaidimu kuriama interaktyvaus mokymosi platforma, vadovėlis ir metodinių priemonių rinkinys instruktoriams. Galiausiai bus parengtos rekomendacijos kaip kurti įtraukios visuomenės politiką. Visos formaliam ir neformaliam mokymui(si) skirtos SAA priemonės bus nemokamos.

SAA  padės sustiprinti teigiamą vyresnių žmonių įvaizdį, atskleisti jų potencialą bendruomenėje, o taip pat šalinti kliūtis, trukdančias jiems dalyvauti profesinėje veikloje ir visuomeniniame gyvenime.
 
Konsorciumo veikloje nuo 2022 m. sausio iki 2024 m. birželio dalyvauja organizacijos iš Belgijos, Bulgarijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Vokietijos!

Kontekstas

Kontekstas

Diskriminacija dėl amžiaus kyla iš stereotipų ir išankstinių nuostatų. Jie nulemia mūsų mintis apie senatvę, požiūrį, jausmus kitiems ir sau. Struktūrinė diskriminacija dėl amžiaus yra sisteminis stereotipų naudojimas ir vyraujančios su senu amžiumi susijusios nuostatos  visuomenėje ir jos institucijose. Diskriminacijos dėl amžiaus apraiškų galima aptikti teisinėje bazėje, žiniasklaidoje, ekonomikoje ir netgi nevyriausybinių organizacijų sektoriuje.

Diskriminacija dėl amžiaus daro didžiulę įtaką visuomenei, įtakodama tai, kaip mes vertiname save ir kitus asmenis (jaunesnius ar vyresnius) ir jų indėlį į visuomenę. Tokia diskriminacija gali turėti įtakos gyventojų sveikatai, ilgaamžiškumui ir gerovei, kartu sukeldama toli siekiančias ekonomines pasekmes.

Tikslai ir Uždaviniai

Tikslai ir Uždaviniai

Bendras SAA projekto tikslas – stiprinti socialinių ir sveikatos priežiūros organizacijų etatinių darbuotojų bei savanorių, pačių pagyvenusių žmonių ir plačiosios visuomenės kompetencijas, kad jie pastebėtų  visuomenės gyvenimo srityse vis dar paplitusią diskriminaciją dėl amžiaus.

Konstruktyviai diskutuoti ir siekti pokyčių gali tik tie, kurie gerai žino svarbiausias dalyko temas ir laikosi taisyklių. Žinios apie diskriminaciją dėl amžiaus ir kovos su šiuo reiškiniu strategijos išmanymas atveria galimybes siekti didesnės lygybės ir socialinės įtraukties.

Šiomis aplinkybėmis mokymas turi plačiai nagrinėti aptariamą temą, padėti atpažinti stigmatizuojančias situacijas ir įvertinti jų poveikį. Atsakymai apie diskriminacijos dėl amžiaus įveikimą skatins kritinį mąstymą ir padės besimokantiesiems ugdyti empatiją bei priimti žmonių įvairovę.

Metodas

Metodas

Konsorciumo nariai laikosi nuomonės, kad visoms amžiaus grupėms reikia priemonių, padedančių reflektuoti ir suprasti diskriminacijos dėl amžiaus daromą žalą. Šiuo projektu mes siekiame šių rezultatų konkrečioms tikslinėms grupėms: sukurti mokomąjį žaidimą, ypač skirtą socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų etatiniams darbuotojams ir savanoriams. Šie asmenys paprastai turi didelį darbo krūvį ir mažai laiko. Tai įvertinę mes siūlome jiems neformalaus mokymosi galimybę su žaidimo elementais, kad jie daugiau sužinotų apie diskriminaciją dėl amžiaus ir galėtų reflektuoti apie savo nuostatas ir darbo praktiką.
 
SAA konsorciumo nariai  galės pristatyti mokomąjį žaidimą, jo metodiką ir projekto rezultatus kartu su surinkta papildoma medžiaga ir besimokančiųjų iš socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų atsiliepimais. Tokiu būdu mes taip pat norime sustiprinti savo vietinius, regioninius, nacionalinius ir Europinius tinklus, pasiūlyti savo auditorijai socialinės ir sveikatos priežiūros sektoriuje naujų ir patrauklių mokymosi programų jų darbuotojams ir savanoriams, suteikti galimybę dalytis patirtimi tarpvalstybiniu mastu ir taip padėti jiems geriau vykdyti savo misijas.

Auditorija

Tikslinės grupės

Interaktyvi mokymosi platforma skirta įvairioms tikslinėms grupėms: savanoriams, socialinės ir sveikatos priežiūros įstaigų etatiniams darbuotojams ir sprendimus priimantiems vadovams, o taip pat asmenims, nelinkusiems dalyvauti formalaus ir neformalaus suaugusiųjų mokymo programose.

Savanoriai
Personalas
Sprendimų priėmėjai
Rezultatai

Projekto rezultatai

Keturi pagrindiniai šio projekto rezultatai:

Žinynas „Atsakas į diskriminaciją dėl amžiaus (parsisiųsti)
Žinyne bus surinktos asmeninės diskriminaciją dėl amžiaus patyrusių asmenų patirtys ir būdai, kaip tokiose situacijose elgtis. 

Interaktyvi mokymosi platforma
SAA interaktyvi mokymosi platforma su mokomuoju žaidimu ir papildoma medžiaga besimokantiesiems, suaugusiųjų švietėjams, politikos formuotojams, asociacijoms bei plačiajai visuomenei.

Mokymo priemonių rinkinys instruktoriams
Rinkinyje pateikiama medžiaga kaip žaisti žaidimą seminaruose ir apmokyti pagyvenusių žmonių grupes žaisti mokomąjį žaidimą.

Rekomendacijos politikams
Rekomendacijos politikams, lobistams ir asociacijoms kaip spręsti diskriminacijos dėl amžiaus problemą.


Visa ši medžiaga pateikiama Išteklių skyriuje.

Partneriai

Partneriai

Projekte dalyvauja septynios organizacijos iš šešių Europos šalių:

Finansavimas

Bendras finansavimas

LT_Bendrai_finansuojama_Europos_Sajungos_POS

Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad jame pateikiamas Komisijos patvirtintas turinys. Leidinys atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.