Ga naar de inhoud

Conclusies uit de onderzoeken in Bulgarije

Kalina Ekova

Alzheimer Bulgaria Association is de Bulgaarse partner van het project Smart Against Ageism (SAA), die in Bulgarije de deskresearch en de interviews heeft uitgevoerd.

De verzamelde informatie weerspiegelt de belangrijkste situaties waarin leeftijdsdiscriminatie plaats heeft en waar grote behoefte is aan verbeteringen. Naast leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg en sociale zorg, en persoonlijke en maatschappelijke leeftijdsdiscriminatie, toonden de resultaten een groot tekort aan onderwijs op het gebied van ouder worden in Bulgarije.

Dit alles leidt tot slechtere dienstverlening aan ouderen, en beperkte toegang tot arbeidskansen en sociale evenementen. Daarnaast is er een gevoel van wanhoop en acceptatie van leeftijdsdiscriminatie als onvermijdelijk onderdeel van het ouder worden.

Daarom is er behoefte aan verbetering op alle niveaus van de samenleving – persoonlijk, maatschappelijk en institutioneel. Het SAA-project zal helpen om de gemeenschap bewust te maken van de noodzaak van een andere aanpak, die erop gericht is ouderen gelijke kansen, diensten en participatie in de samenleving te bieden.

De enquêtes zullen worden gebruikt voor het creëren van personages en scènes voor het SAA-spel, dat een spelmatige benadering biedt van voorlichting over leeftijdsdiscriminatie.