Продължете към съдържанието

Заключения от проучването в България

Калина Екова

ГС „Алцхаймер – България“ е българският партньор на проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA), който проведе документално проучване и интервютата в България.

Събраната информация показа основните контексти на възрастова дискриминация и областите, в които има най-голяма нужда от подобрения. Освен възрастовата дискриминация на пазара на труда, в здравеопазването и социалните грижи, както и личната и обществената възрастова дискриминация, резултатите показаха значителна липса в образованието в сферата на геронтологията в България.

Всичко това води до по-лоши услуги за възрастните хора и ограничен достъп до възможности за работа и социални събития. Налице е и чувство на отчаяние и приемане на възрастовата дискриминация като неизбежна част от остаряването.

Ето защо е необходимо подобрение на всички нива на обществото – лично, обществено и институционално. Проектът SAA ще бъде полезен за повишаване на осведомеността на общностите относно необходимостта от различен подход, който да има за цел да осигури на възрастните хора равни възможности, услуги и участие в обществото.

Проучванията ще бъдат използвани за създаването на герои и сцени за играта SAA, която осигурява игрови подход към образованието относно ейджизма.