Ga naar de inhoud

SHINE 2Europe en AD ELO samen tegen leeftijdsdiscriminatie

SAA Image

SHINE 2Europe

SHINE 2Europe en de Local Development Association of Bairrada and Mondego (AD ELO) gaan samenwerken in het internationale project SAA – Smart Against Ageism, ter voorkoming van leeftijdsdiscriminatie in Portugal.

SAA is een Erasmus+ project (2022-2024), gecoördineerd door ISIS, Duitsland met als partners 6 organisaties uit Portugal, Nederland, Bulgarije, België en Litouwen. De officiële partner in Portugal is SHINE 2Europe.

Volgens Carina Dantas, CEO van SHINE, wil SAA “ouderen mondiger maken door de samenleving te attenderen op, en bewust te maken van, leeftijdsdiscriminatie. We willen ons niet enkel beklagen, maar ons juist op empathie en inclusie richten om zo de participatie van iedereen in de samenleving te vergroten en de mooie kanten van elke generatie te belichten. We zullen naast een educatief spel, ontworpen in samenwerking met ouderen,  een handboek, een trainingspakket en politieke aanbevelingen opstellen. Daarom is het zo belangrijk om dynamische en lokale organisaties voor de regio, zoals AD ELO, bij het project te betrekken.”

AD ELO is een particuliere vereniging zonder winstoogmerk die streeft naar lokale en regionale ontwikkeling. AD ELO wordt officieel geassocieerd partner van het SAA-project en ondersteunt de co-creatie van het te ontwikkelen materiaal, zoals het educatieve spel of de trainingskit, evenals de verspreiding en het toekomstige gebruik van de resultaten.

Mónica Sousa, van AD ELO: “deze vereniging heeft in haar werkgebied verschillende projecten/programma’s in verschillende sectoren ontwikkeld gericht op de sociale integratie van bevolkingsgroepen die meer van sociale kwetsbaarheid ervaren en waar de oude gemeenschap zich bevindt. Dit partnerschap versterkt het doel van AD ELO en in SAA zullen gezamenlijke inspanningen worden geleverd om de vooroordelen en uitsluiting van ouderen onder de aandacht te brengen. Daarbij zullen veranderingen in de houding en het gedrag ten opzichte van het ouder worden en van ouderen worden aangemoedigd”.