Продължете към съдържанието

SHINE 2Europe e AD ELO заедно срещу ейджизма

SAA Image

SHINE 2Europe

SHINE 2Europe и Local Development Association of Bairrada and Mondego (AD ELO) ще си сътрудничат в международния проект SAA – „С разум срещу възрастовата дискриминация“, за да се борят с ейджизма в Португалия.

SAA е проект по програма „Еразъм+“ (2022-2024 г.), координиран от ISIS, Германия, с 6 организации от Португалия, Нидерландия, България, Белгия и Литва като партньори. Официалният партньор в Португалия е SHINE 2Europe.

Според главния изпълнителен директор на SHINE Карина Данташ, SAA цели да „даде повече права на възрастните хора, като предупреждава и повишава осведомеността на обществото за възрастовата дискриминация, ейджизма. Не искаме да създаваме пространство за оплакване, а по-скоро за съпричастност и приобщаване, за да увеличим участието на всички в обществото, като подчертаем най-добрите приноси на всяко поколение. Ще създадем образователна игра, разработена съвместно с възрастните хора, както и наръчник, обучителни материали и политически препоръки. Ето защо е толкова важно в проекта да участват динамични и ценни за региона институции като AD ELO.“

AD ELO е частно сдружение с нестопанска цел, което има за цел местно и регионално развитие, и което официално ще бъде асоцииран партньор на проекта SAA, като ще подкрепя съвместното създаване на материалите, които ще бъдат разработени, като например образователната игра или комплекта за обучение, както и разпространението и бъдещото използване на резултатите.

Моника Соуса от AD ELO подчерта: „Тази асоциация, на територията, на която функционира, е разработила няколко проекта/програми в различни секторни области, като се стреми към социално включване на групи от населението, които разкриват по-високи нива на социална уязвимост, където се намира възрастната общност. Това партньорство подсилва това намерение на AD ELO и в SAA ще бъдат положени съвместни усилия за повишаване на осведомеността относно предразсъдъците и маргинализацията на възрастните хора, като се насърчават промените в нагласите и поведението спрямо остаряването и възрастните хора“.