Skip to content

SAA žaidimo testavimo seminaras Bulgarijoje

Kalina Ekova

2024 m. vasario 17d. Bulgarijos Alzheimerio asociacija surengė SAA edukacinio žaidimo beta versijos bandymo seminarą, kuriame dalyvavo 6 dalyviai. Visi jie buvo vyresnio amžiaus žmonės, dirbantys sveikatos priežiūros sektoriuje. Seminaras truko apie pusantros valandos. Kalina Ekova su dalyviais aptarė du Advokacijos sektoriaus atvejus – Elenos ir Petros. 

Dalyviams žaidimas pasirodė labai įdomus, o susipažinti su Elgesio kodeksu buvo naudinga. Grafinis dizainas jiems atrodė patrauklus, o pateikti atvejai realistiški. Žaidime pateikiamos istorijos, dialogai, veikėjai ir pristatoma kasdieninė patirtis buvo tikroviška ir aktuali. Dauguma dalyvių net atpažino save kai kuriose situacijose.

Jie užsiminė apie matytus filmus, keliančius diskriminacijos dėl amžiaus problemą. Kai kurie dalyviai pateikė keletą pastabų dėl klausimų tekstų suprantamumo.