Ga naar de inhoud

Het Portugese SAA Event was een succes!

Juliana Louceiro

Het evenement Smart Against Ageism (SAA) werd gehouden in Portugal op 7 mei 2024  tijdens de Internationale Conferentie Building Sustainable and Participatory Environments. De conferentie, die mede georganiseerd werd door SHINE 2Europe en de Universiteit van Porto, was een wereldwijd platform voor kennisuitwisseling. Het was de perfecte omgeving om de resultaten van het project te delen met een grote verscheidenheid aan belanghebbenden.

De International Conference Building Sustainable and Participatory Environments bracht lokale, nationale en Europese beleidsmakers samen met professionals en vrijwilligers van organisaties die werken met ouderen en opleiders van volwassenen. Het evenement leverde nuttige discussies en inzichten op in de strijd tegen leeftijdsdiscriminatie.

Het evenement werd bezocht door een enthousiaste groep mensen met bijna 100 deelnemers die actief deelnamen aan discussies over de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie en de gevolgen daarvan. Centrale onderwerpen waren onder meer het definiëren van leeftijdsdiscriminiatie, het presenteren van het compendium van het project, het bespreken van aanbevelingen voor beleidsmakers, het introduceren van de toolkit voor trainers en het promoten van de innovatieve SAA Game. In boeiende dialogen werden de concepten van leeftijdsdiscriminatie verkend, aangevuld met de verspreiding van projectmateriaal zoals de brochure “Aanbevelingen voor beleidsmakers”. Een deel van de sessie was gericht op empowerment van burgers, waarbij werd gepleit voor het plaatsen van burgers in de voorhoede van het gesprek en het gebruik van co-creatiemethoden om effectieve oplossingen op maat te maken.

Deelnemers noemden de SAA Game en tools voor gamification als belangrijke middelen om het bewustzijn over leeftijdsdiscriminatie en andere vormen van discriminatie te vergroten. De positieve feedback onderstreept de effectiviteit van dergelijke initiatieven voor het stimuleren van dialoog, begrip en actie.

Binnenkort zullen andere SAA evenementen plaatsvinden in de andere partnerlanden, en het Internationale Event zal plaatsvinden in Brussel, op 12 juni!