Skip to content

Sėkmingas SAA projekto viešinimo renginys Portugalijoje

Juliana Louceiro

SAA projekto viešinimo renginys Portugalijoje surengtas kartu su tarptautine konferencija „Tvarios ir įtraukiančios aplinkos kūrimas“, kuri vyko 2024 m. gegužės 7 d. Porto mieste. Ši SHINE 2Europe ir Porto universiteto kartu organizuota konferencija buvo puiki galimybė pasidalinti projekto rezultatais su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis.

Tarptautinėje konferencijoje „Tvarios ir įtraukios aplinkos kūrimas“ dalyvavo vadovai ir politikai iš vietos, nacionalinių ir Europos institucijų, o taip pat specialistai ir savanoriai iš organizacijų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, bei suaugusiųjų švietėjai. Renginyje, pritraukusiame per 100 dalyvių, buvo skaitomi pranešimai ir vyko diskusijos kaip mažinti diskriminaciją dėl amžiaus.

Pranešime apie SAA projektą buvo kalbama apie amžizmo sampratą, pristatyti projekto rezultatai: atmintinė, rekomendacijos politikos formuotojams, mokytojams skirtas priemonių rinkinys. Dėmesio centre buvo novatoriškas mokomasis internetinis SAA žaidimas. Konferencijos dalyviams buvo padalintos „Rekomendacijos politikos formuotojams“. Viena konferencijos dalis buvo skirta piliečių įgalinimui, akcentuojant piliečių įsitraukimą į amžizmo problemos sprendimą ir bendrakūrybos principų naudojimą. 

Dalyviai paminėjo, kad žaidybinimo metodai ir SAA žaidimas yra labai geri ištekliai, padedantys didinti informuotumą apie diskriminaciją, o ypač diskriminaciją dėl amžiaus. Teigiami atsiliepimai pabrėžia tokių iniciatyvų veiksmingumą skatinant dialogą, supratimą ir pasiryžimą veikti. 

SAA projekto viešinimo renginiai netrukus vyks ir kitų projekto partnerių šalyse, birželio 12 d. Briuselyje bus surengtas tarptautinis viešinimo renginys!