Ga naar de inhoud

Het SAA-project werd gepresenteerd op de conferentie ‘Let’s talk about ageing’

Juliana Louceiro, Carina Dantas

De conferentie “Let’s talk about ageing” vond plaats in Porto (Portugal) op 11 en 12 november. Op 12 november werd het project Smart Against Ageism door Juliana Louceiro van SHINE 2Europe, de Portugese partner in dit project, gepresenteerd als een voorbeeld van hoe niet-formeel onderwijs kan helpen de samenleving te veranderen, meer inclusief te maken en de onderlinge verschillen te respecteren, in een panel genaamd “Ageing in the Context of Cities”. 

Juliana introduceerde ook het DESIRE-project, een project waarin SHINE ook partner is. Het heeft tot doel professionals in de bouw en woninginrichting te voorzien van de instrumenten en vaardigheden om Design4All methoden toe te passen als integraal onderdeel van het ontwerpproces om leeftijdsvriendelijke woningen te creëren of aan te passen als oplossing voor het welzijn, het comfort en de autonomie van de thuiswonende ouderen of hulpbehoevenden. 

Deze conferentie bracht honderden professionals, onderzoekers en studenten samen, in een hybride opzet, om verschillende thema’s in verband met het ouder worden te bespreken en goede praktijken en toekomstige stappen te delen. 

Het was een goede manier om te laten zien wat we bij SAA hebben gedaan en wat onze plannen voor de toekomst zijn.