Продължете към съдържанието

Проектът SAA беше представен на конференцията „Да поговорим за остаряването“

Жулиана Лусейро, Карина Дантас

Конференцията „Да поговорим за остаряването“ се проведе в Порто (Португалия) на 11-ти и 12-ти ноември. На 12-ти ноември Жулиана Лусейро от SHINE 2Europe, португалският партньор в проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“, го представи като пример за това как неформалното образование може да помогне за промяна на обществото, като го направи по-приобщаващо и уважаващо различията помежду ни, в панел, наречен „Застаряването в контекста на градовете“.

Джулиана представи и проекта DESIRE – проект, в който SHINE също е партньор и който има за цел да предостави на специалистите в строителната индустрия и сектора на домашното обзавеждане инструменти и умения за прилагане на методите на D4All като неразделна част от процеса на проектиране за създаване или адаптиране на жилища, съобразени с възрастта, като решение за благосъстоянието, комфорта и самостоятелността на възрастните хора или зависимите от тях лица у дома.

Тази конференция събра стотици професионалисти, изследователи и студенти в хибриден формат, за да обсъдят различни теми, свързани със застаряването, и да споделят добри практики и бъдещи стъпки.

Определено добър начин да покажем какво сме направили по проекта SAA и какви са плановете ни за бъдещето.