Ga naar de inhoud

Leeftijdsdiscriminatie komt vaker voor dan gedacht

Bart Borsje

Voor het project Smart Against Ageism (SAA) zijn in Nederland een zestal ouderen geïnterviewd over hun ervaringen met leeftijdsdiscriminatie. Uit de interviews komt het beeld naar voren dat ouderen zich op meerdere terreinen gediscrimineerd voelen op grond van hun leeftijd. Dit nam sterk toe in de periode van de pandemie waarin ouderen als dor hout in de media werden weggezet. Het beeld dat leeftijdsdiscriminatie op meer terreinen wordt ervaren, is ook bevestigd in het gehouden literatuuronderzoek. Maar niet alles is verboden.

Stichting Inclusie en discriminatie bestrijding (iDb) is een geassocieerde partner van AFEdemy, age-friendly environments academy uit Gouda, in het SAA-project. Met hen is uitvoerig gesproken om in kaart te brengen wanneer leeftijdsdiscriminatie volgens de wet verboden is, en welke mogelijkheden er zijn om hier wat aan te doen. In dit gesprek zijn een drietal praktijksituaties besproken waarin iemand een klacht heeft ingediend over mogelijke leeftijdsdiscriminatie. Of dat ook zo is, moet eerst altijd verder uitgezocht worden. In een hoor- en wederhoorbrief wordt de ervaring van de melder voorgelegd aan de tegenpartij die gevraagd wordt hierop te reageren.

Op basis van het verzamelde inzichten, materiaal en de genoemde voorbeelden wordt er nu een spel ontwikkeld. In dit spel leert de speler gevallen van ervaren leeftijdsdiscriminatie te herkennen, en te beoordelen wat de mogelijkheden zijn om het te voorkomen. Zodra er meer nieuws te melden is over het project, zal dit gepubliceerd worden op www.saa-game.eu.