Ga naar de inhoud

Aanpak van de digitale uitsluiting en leeftijdsdiscriminatie: FRA-rapport

Juliana Louceiro

De vergrijzing in Europa blijft toenemen en gaat gelijk op met de snelle digitalisering van onze samenlevingen. De verschuiving naar digitale overheidsdiensten is onmiskenbaar: veel diensten zijn al online en vele andere zijn in de overgangsfase. Deze verandering roept echter zorgen op over de mogelijke uitsluiting van oudere mensen.

Als antwoord op deze uitdagingen heeft het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) een belangrijk initiatief genomen. Hun recente rapport gaat in op de gevolgen van digitalisering voor de grondrechten van oudere burgers in alle EU-lidstaten. Als u meer wilt lezen, is het volledige rapport hier beschikbaar.

Rapport digitalisering FRA

Nu openbare diensten ook worden gedigitaliseerd is het rapport van de FR hoognodig. Dit heeft ingrijpende veranderingen als gevolg, waardoor oudere mensen kunnen achterlopen. Het rapport probeert dit probleem onder de aandacht te brengen.

Dit onderwerp is verbonden met het SAA Project, omdat digitalisering het risico met zich meebrengt dat leeftijdsdiscriminatie wordt versterkt. Omdat de maatschappij afhankelijker wordt van digitale diensten, kunnen oudere volwassenen die minder digitaal vaardig zijn uitsluiting ervaren. Hierdoor worden stereotypen in stand gehouden dat ze technologisch onbekwaam zijn. Daarom zijn wij van mening dat het bevorderen van digitale inclusiviteit en het vergroten van het bewustzijn over de digitale kloof tussen generaties, maatregelen zijn om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan.