Skip to content

Skaitmeninė atskirtis ir eidžizmas – FRA ataskaita

Juliana Louceiro

Didėjant pagyvenusių žmonių skaičiui Europoje kartu vyksta sparti mūsų visuomenių skaitmenizacija. Perėjimas prie skaitmeninių viešųjų paslaugų yra neišvengiamas: dauguma paslaugų jau yra, o likusios neužilgo bus teikiamos internetu. Tačiau ši transformacija kelia susirūpinimą dėl galimos vyresnio amžiaus žmonių atskirties ir diskriminacijos. 

Reaguodama į šiuos iššūkius, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ėmėsi svarbios iniciatyvos. Neseniai parengtoje ataskaitoje nagrinėjamas skaitmenizacijos poveikis pagrindinėms pagyvenusių žmonių teisėms visose ES valstybėse narėse. Norintiems įsigilinti, visą ataskaitą galima rasti čia.

FRA ataskaita apie skaitmenizaciją

FRA ataskaita parengta itin svarbiu metu, kai skaitmenizacija keičia viešųjų paslaugų teikimą. Dėl skaitmenizacijos sąlygojamų esminių pokyčių vyresnio amžiaus asmenys gali atsidurti nepalankioje padėtyje, todėl šia ataskaita siekiama atkreipti dėmesį į šią problemą. 

Ši tema yra susijusi su SAA projektu, nes skaitmenizacija gali prisidėti prie pagyvenusių asmenų patiriamų problemų. Visuomenei vis labiau pasikliaujant skaitmeninėmis paslaugomis, nepakankamus skaitmeninius įgūdžius turintys arba visai jų neturintys vyresnio amžiaus žmonės, gali patirti atskirtį, įtvirtinant stereotipus, kad jie yra technologiškai neišprusę. Todėl manome, kad skaitmeninės įtraukties skatinimas ir informuotumo apie tarp kartų egzistuojantį skaitmeninį atotrūkį didinimas yra priemonės, kurių reikia imtis kovojant su diskriminacija dėl amžiaus.