Продължете към съдържанието

Справяне с дигиталното изключване и възрастовата дискриминация: Доклад на АЕС

Джулиана Лусейро

Застаряването на населението в Европа продължава да расте и върви в крак с бързата дигитализация на нашите общества. Преминаването към дигитални обществени услуги е неоспоримо, като много от тях вече са онлайн, а много други са в процес на преход. Тази трансформация обаче поражда опасения относно потенциалното изключване на по-възрастните хора.

В отговор на тези предизвикателства Агенцията на Европейския съюз за основните права (АЕС) предприе важна инициатива. В техния неотдавнашен доклад се разглеждат последиците от дигитализацията върху основните права на възрастните граждани в държавите – членки на ЕС. За тези, които се интересуват от задълбочаване, пълният текст на доклада е на разположение тук.

Дигитализация АЕС доклад

Докладът на АЕС се появява в решаващ момент, когато дигитализацията променя облика на обществените услуги. Дълбоките промени, които тя извършва, могат потенциално да поставят по-възрастните хора в неравностойно положение и този доклад има за цел да обърне внимание на този проблем.

Тази тема е свързана с проекта на SAA, тъй като дигитализацията има потенциала да засили възрастовата дискриминация. Тъй като обществото все повече разчита на цифрови услуги, по-възрастните хора, които са по-слабо грамотни в областта на цифровите технологии, могат да изпитат изолация, затвърждавайки стереотипите, че те са технологично неспособни. По този начин считаме, че насърчаването на дигиталното приобщаване и повишаването на осведомеността относно дигиталната пропаст, която съществува между поколенията, са необходими мерки за борба с ейджизма.