Продължете към съдържанието

Събитие – „Възрастова дискриминация – статукво и мерки за противодействие“

Джеспър Щулце

На 25 юни Институтът за социална инфраструктура организира в „Екокъща“ във Франкфурт събитието на тема „Възрастова дискриминация – статукво и мерки за противодействие“. По време на събитието беше представено съдържанието на проекта SAA и беше направена входяща презентация на термина „ейджизъм“.

Целта на събитието беше да се влезе в дискусия с участниците и да се обменят мнения относно съдържанието на проекта и идеи за бъдещото му използване. С участието на различни представители от град Франкфурт и околностите, от съветите на възрастните хора до центъра за обучение на възрастни, се получи оживен обмен и интересна дискусия.

Благодарим на всички участници за дискусиите, обмена и многото добри идеи за по-нататъшно използване на съдържанието на проекта!