Продължете към съдържанието

Подхождай „С разум срещу възрастовата дискриминация“!

„С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) е учебно предложение, което се стреми да повиши осведомеността за възрастовата дискриминация, като допринесе за създаването на приемащо общество за всички.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.