Продължете към съдържанието

Стъпка по стъпка до Вашия семинар SAA

Добре дошли в създаването на семинара на SAA. По-долу можете да научите как да организирате семинар за различните форми на възрастова дискриминация срещу възрастните хора, като използвате учебната игра SAA. За да получите необходимите знания, можете просто да следвате стъпките по-долу. Започваме!

Въведение

Разделът Въведение описва всички необходими стъпки за създаване и споделяне на семинар на SAA.

Учебни материали

В раздела Учебни материали ще намерите различни материали за придобиване на основни познания по темата за възрастовата дискриминация.

Игрови случаи

В раздела Игрови случаи можете да разгледате различни дискриминационни среди, върху които ще се фокусира играта.

Създаване на семинар

В раздела Създаване на семинари ще намерите инструкциите за създаване на семинар в рамките на играта SAA.

Въведение

Създаването на семинара е предназначено за преподаватели на възрастни и други педагогически кадри, които желаят да се справят с въпроса за възрастовата дискриминация. Можете да създадете семинара с помощта на инструментариума за обучители и да използвате концепцията и методите като рамка. Също така имате възможност да интегрирате части от играта във вашия семинар.

Учебни материали

По-долу ще намерите различни документи, предназначени да предоставят обща информация за възрастовата дискриминация и предлагането на обучение.

Инструментариумът за обучители на SAA предлага разработена концепция за семинар по темата за възрастовата дискриминация и предлага подходящи методи или допълнителни знания.

Освен това ръководството за играта на SAA може да ви помогне да разберете по-добре различните зони и ситуации в играта. Ще намерите и препоръки за действия за противодействие на възрастовата дискриминация, както и интересни връзки към допълнителна информация.

Освен това сборникът на SAA дава представа за възприемането на възрастовата дискриминация въз основа на интервюта, проведени с хора, засегнати от възрастова дискриминация, в пет европейски държави.

Интрументариум за обучители
Наръчник за играта
Сборник

Игрови случаи

Надолу може да намерите основните идеи на случаите от играта SAA.

В рамките на сюжетната линия играчите влизат в ролята на мениджър по въпросите на равенството, който помага на голямо здравно заведение да се справи с оплаквания от хора, основани на възрастови различия. Целта е да се идентифицира по-ясно възрастовата дискриминация в ежедневието.

Особеност на играта е, че тя може да бъде филтрирана от обучителите по отношение на областите на възрастова дискриминация, които трябва да бъдат разгледани в планираните семинари.

В прегледа по-долу можете да намерите цялата необходима информация, за да определите кои са областите на възрастова дискриминация, върху които искате да се съсредоточите при планирането на Вашия семинар. Получавате общ преглед на различните области на възрастова дискриминация, които могат да бъдат разгледани, и на различните персонажи, които могат да бъдат срещнати в рамките на десетте различни игрови случая. Разгледайте темите и помислете кои от тях искате да включите във вашия семинар!

Възрастова дискриминация в сектора на трудa

На пазара на труда възрастовата дискриминация се проявява на различни нива, независимо дали е още в процеса на кандидатстване, когато се търсят млади служители, или когато по-възрастните хора просто не се канят на интервюта за работа. Очевидно е, че възрастните хора са дискриминирани както на лично, така и на структурно ниво. Понякога компанията решава да подмлади екипа за по-младежка перспектива и нагласа или пък вътрешните правила налагат възрастови ограничения. По-долу можете да видите два примерни случая, които могат да бъдат разгледани в играта. За да създадете ексклузивен семинар по темата, изберете „Работа“ в създаването на семинари в играта SAA. За подробни инструкции погледнете раздел Създаване на семинари.

Йоана

Йоана се сблъсква с възрастова дискриминация, тъй като е смятана за неквалифицирана само поради по-високата си възраст.

Феликс

Феликс е в неравнопоставена позиция, тъй като възможностите за допълнително обучение на по-възрастните работници са пренебрегнати.

Възрастова дискриминация в сектора на здравеопазването

В контекста на възрастовата дискриминация към възрастните хора въпросът за здравето играе централна роля. С напредването на възрастта заболяванията могат да се появяват по-често или да се налагат мерки за поддържане на здравето. Възникналите в резултат на това предразсъдъци обаче обобщават този факт и приписват здравословни проблеми на всички възрастни хора. В този смисъл остаряването се възприема като прогресивен процес на разпад, при който отделните ситуации остават на заден план. По-долу можете да видите два примерни случая, които могат да бъдат разгледани в играта. За да създадете ексклузивен семинар по темата, изберете „Здраве“ в създаването на семинари в играта SAA. За подробни инструкции погледнете раздел Създаване на семинари.

Марк

Към Марк е подходено със снизхождение, тъй като здравословният му проблем не е бил взет достатъчно сериозно от лекаря му, което би могло да представлява опасност за него.

Моника

В случая на Моника алтернативното лечение е било пренебрегнато, тъй като тя е била смятана за твърде стара.

Възрастова дискриминация в социалната сфера

Възрастовата дискриминация се отразява и на личната и социалната среда. Поради възрастовата дискриминация възрастните хора се сблъскват с бариери, които обезценяват положителния им принос към обществото и ограничават правото им на равноправно участие. Примери в това отношение са случаите, когато децата се опитват да управляват дневния график на възрастните си родители дори ако възрастният човек все още се чувства способен да се справя сам. По-долу са дадени два примерни случая, които могат да бъдат разгледани в играта. За да създадете ексклузивен семинар по темата, изберете „Социална сфера“ в създаването на семинари в играта SAA. За подробни инструкции погледнете раздел Създаване на семинари.

Терезия

Терезия съобщава, че медицинският персонал не се отнася с уважение към майка ѝ, тъй като говори с нея като с дете.

Лусия

Лучия се сблъсква с възрастова дискриминация, тъй като колегите ѝ я осъждат, защото я смятат за твърде стара за нейния стил на обличане.

Възрастова дискриминация в сферата на застъпничеството

Много от случаите на възрастова дискриминация са толкова тежки за засегнатите лица, защото често няма реални правни средства за защита. За да се предприемат правни действия, трябва да се нарушат съществуващите закони. Това са ясни изключвания, обиди или злоупотреби. Много стереотипи и действия попадат под тези законови граници или не могат да бъдат доказани, докато някои поведения напр. в сферата на работата са защитени от закона. Например дадено лице не може да бъде поставяно в неблагоприятно положение от правна гледна точка поради възрастта си или определени поведения да не са разрешени в собствената му страна. За да се противодейства на такива случаи, във всички страни партньори има официални служби за борба с дискриминацията, където може да се докладва за дискриминационно поведение. Този процес е описан в раздела „Застъпничество“, който има за цел преди всичко да повиши осведомеността за възможността да се потърси помощ.

По-долу можете да видите два примерни случая, които могат да бъдат решени в играта. За да създадете ексклузивен семинар по темата, изберете „Застъпничество“ в раздела за създаване на семинари в играта SAA. За подробни инструкции погледнете раздела Създаване на семинари.

Елън

Елън се оплаква, че е дискриминирана по отношение на възможностите за допълнително обучение в работата си. Тя се обръща към службата за борба с дискриминацията, за да я подкрепи.

Петра

Петра осъзнава дискриминационни структури в процесите на набиране на персонал. Съветник по антидискриминация ѝ помага да се справи със случая.

Възрастова дискриминация в застроената среда

Въпреки че стълбите и площадките не са предизвикателство за повечето хора и почти не се забелязват в ежедневието, те могат да бъдат огромно препятствие за хората с физически увреждания и по този начин могат да станат причина за изключване. Тези среди са планирани за здрави възрастни, които са нормативният модел, т.е. смятат се за „нормални“. Под заглавието „достъпност“ или „среда, съобразена с възрастта“ от много години се полагат усилия за преразглеждане на изградената среда и адаптиране на процесите на планиране, за да се даде възможност на възможно най-много хора да живеят и участват.

По-долу можете да видите две примерни ситуации, които могат да се решат в играта. За да създадете ексклузивен семинар по темата, изберете „Изградена среда“ в създаването на семинар за играта SAA. За подробни инструкции погледнете раздел Създаване на семинари.

Пиет

Пиет преживява, че възрастните хора често са изключени от строителното проектиране, така че архитектурните елементи могат да действат като препятствия за хората с увреждания или възрастните хора.

Матилда

Матилда съобщава, че по-възрастните посетители се пренебрегват при планирането на дейностите, тъй като техните нужди и желания не се вземат предвид от самото начало.

Генериране на семинар

Тук ще научите как да изберете различните случаи, за да създадете свой собствен семинар SAA. За тази цел играта включва генератор на семинари, в който можете да изберете различни области от играта (Игрови случаи), които да включите в семинарната си сесия. След като изберете темите, които трябва да бъдат обхванати, ще бъде генериран код на семинара. След като го споделите с обучаемите, те вкарват кода в началното си меню, за да могат да играят предвидените теми на семинара.

Отдолу ще намерите обяснение на необходимите стъпки за създаването на SAA семинар:

Започнете играта SAA.
ИЗберете „Семинар“ от менюто.
Кликнете върху „СЪЗДАЙ СЕМИНАР“.
Изберете областите на възрастова дискриминация, които искате да включите в семинара.

За да получите повече информация за областите предварително, разгледайте Игрови случаи или документите, представени на страница Учебни материали.
Щракнете върху „ГЕНЕРИРАНЕ НА КОД„, за да получите своя индивидуален код за семинара.
Копирайте кода на семинара в клипборда си и го споделете с обучаемите си!
Сега участниците в семинара могат да въведат кода в раздела „Семинар“ и да кликнат върху „ОТИДИ НА СЕМИНАР„.

Те ще започнат играта с избраните сектори.