Продължете към съдържанието

SAA беше представен в Лайден

Барт Борш

На 11 юни в Лайден, Холандия, се състоя представянето на резултатите от проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA). По време на срещата със служители по политиките и членове на персонала на местните власти, здравни и социални организации и групи по интереси, като например центъра за подкрепа на мигрантите в Лайден, AFEdemy представи създаването и целта на проекта, както и архивираните крайни резултати, като сборника, препоръките към създателите на политики, разработената игра и наръчника за обучители.

Голямо внимание беше отделено на това какво трябва да се разбира под ейджизъм или възрастова дискриминация, защо е важно да знаем за тях, да се научим да ги разпознаваме и как да се справяме с тях. Това беше обяснено, наред с другото, чрез дизайна на играта и свързаните с нея препоръки за политиката. Няколко участници изразиха интереса си да играят играта и да я споделят с други. Темата беше възприета като изключително интересна.

От името на асоциирания партньор iDb Мирей Бийнсдорп говори за това как да разпознаем възрастовата дискриминация, как да се оплачем от нея и защо е важно да я обсъждаме. Тя спомена няколко случая, в които може да е имало дискриминация по възраст.