Продължете към съдържанието

SAA-Game BG

Добре дошли в играта SAA. В играта ще можете да играете различни сцени, които ще Ви помогнат да разберете проблемите, свързани с възрастовата дискриминация. Играта SAA е в процес на създаване.

Ще има три различни начина за използване на играта SAA: като играч, който иска да разбере ейджизма, като обучител, който иска да използва играта за обучение, и като политик, който иска да знае как играта и тази тема ще повлияят на бъдещата му политика по този въпрос. Всяка част ще има инструкции, които са специално определени за съответния потребител.

SAA_Player
Играч
Обучител
SAA_Policy-maker
Законотворец