Продължете към съдържанието

Фондацията „Д-р Хосе Лоренцо Джуниър“ е асоцииран партньор на проекта SАA

SHINE 2Europe и фондацията „Д-р Хосе Лоренцо Джуниър“ започнаха съвместната си работа за международн…

Игровите сценарии SАA бяха представени в Германия

ISIS проведе обща работилница с група „възрастни придружители“ от Каритас във Франкфурт

Семинар за съвместно създаване на играта SАA в Каунас, Литв

На 22.02.2023 г. „Центъра за инициативи за възрастните хора“ проведе семинар за съвместно създаване,…

Немско проучване върху възрастовата дискриминация

Федералната агенция за борба с дискриминацията в Германия публикува проучване за възрастовата дискри…

Бяха представени игровите сценарии на SAA в Португалия

SHINE организира работилница за потвърждение на игровите сценарии с група по-възрастни хора

Глобална кампания и проучване върху ейджизма и остаряването в добро здраве!

This article informs you about the Decade of Heathly Ageing campaign, which contributes to amplify a…

Информационен бюлетин #1 (Декември 2022 БГ)

Информационен бюлетин #1 (Декември 2022 БГ)

Проектът SAA беше представен на конференцията „Да поговорим за остаряването“

Проектът SAA беше представен на конференция в Порто, Португалия.

Възрастовата дискриминация се проявява по-често, отколкото си мислим

AFEdemy, нидерландският партньор в проекта SAA, проведе интервю с асоциирания си партньор IDb. IDb и…

Проектът SAA | „С разум срещу възрастовата дискриминация“ е в разгара си!

Партньорите проведоха Втората транснационална партньорска среща

SAA беше представен на 32-та конференция на Алцхаймер Европа

Проектът SAA беше представен по време на онлайн панела „Виртуални орални презентации“ на 32-та конфе…

Международна конференция „Обучение и прилагане на социални иновации“
Международна конференция „Обучение и прилагане на социални иновации“

SHINE, AFEdemy и Училището за медицински сестри в Коимбра организират конференция на 8 и 9 ноември. …

“С разум срещу възрастовата дискриминация“ на 32-та конференция на Алцхаймер Европа

ГС „Алцхаймер – България“ ще представи проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ на 32-та к…

Заключения от проучването в България

Основни контексти на възрастова дискриминация в България според направеното документално проучване и…

Конференция „Геронтологични дни“
Проектът „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) беше представен на конференцията „Геронтологични дни 2022“

На 7-ми октомври SAA беше представен на "Геронтологични дни 2022" – международна научна конференция,…

Международен ден на възрастните хора
Международният ден на възрастните хора беше отбелязан на 1-ви октомври

Международният ден на възрастните хора е обявен с Резолюция 45/106, приета от Общото събрание на ООН…

Първи резултати от проучването в Германия

Тази статия обобщава най-новите развития, свързани с направените документално проучване и интервюта …

Впечатления от проведеното настолно проучване в Литва

Литовският доклад за сборника се основава на настолно проучване на 21 източници на информация и инте…

„С разум срещу възрастовата дискриминация“: партньорство за португалския национален доклад

SHINE 2Europe and the Bairrada and Mondego Local Development Association (AD ELO) работиха заедно за…

SAA Image
SHINE 2Europe e AD ELO заедно срещу ейджизма

SHINE 2Europe и Local Development Association of Bairrada and Mondego (AD ELO) ще си сътрудничат в м…

SAA прессъобщение (Март 2022)

Негативните нагласи към стареенето и напредналата възраст съкращават живота средно със 7,5 години. Н…