Продължете към съдържанието

Проектът SAA | „С разум срещу възрастовата дискриминация“ е в разгара си!

Партньорите проведоха Втората транснационална партньорска среща

Международна конференция „Обучение и прилагане на социални иновации“
Международна конференция „Обучение и прилагане на социални иновации“

SHINE, AFEdemy и Училището за медицински сестри в Коимбра организират конференция на 8 и 9 ноември. …

“С разум срещу възрастовата дискриминация“ на 32-та конференция на Алцхаймер Европа

ГС „Алцхаймер – България“ ще представи проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ на 32-та к…

Заключения от проучването в България

Основни контексти на възрастова дискриминация в България според направеното документално проучване и…

Конференция „Геронтологични дни“
Проектът „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) беше представен на конференцията „Геронтологични дни 2022“

На 7-ми октомври SAA беше представен на "Геронтологични дни 2022" – международна научна конференция,…

Международен ден на възрастните хора
Международният ден на възрастните хора беше отбелязан на 1-ви октомври

Международният ден на възрастните хора е обявен с Резолюция 45/106, приета от Общото събрание на ООН…

Първи резултати от проучването в Германия

Тази статия обобщава най-новите развития, свързани с направените документално проучване и интервюта …

Впечатления от проведеното настолно проучване в Литва

Литовският доклад за сборника се основава на настолно проучване на 21 източници на информация и инте…

„С разум срещу възрастовата дискриминация“: партньорство за португалския национален доклад

SHINE 2Europe and the Bairrada and Mondego Local Development Association (AD ELO) работиха заедно за…

SAA Image
SHINE 2Europe e AD ELO заедно срещу ейджизма

SHINE 2Europe и Local Development Association of Bairrada and Mondego (AD ELO) ще си сътрудничат в м…