Продължете към съдържанието

Обучение

The Characters of the SAA Game

Развитието на играта SAA

Обучителната игра SAA в момента се разработва и предстои скоро да бъде готова за тестване на национални уъркшопове.