Продължете към съдържанието

Развитието на играта SAA

Йонас Бернит, Academy on Age-Friendly Environments in Europe BV

Един от основните резултати от развитието на проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) е обучителна игра. Нейното съдържание се основава на действителните преживявания на възрастните хора, които бяха споделени в интервюта в началото на проекта. Чрез играта участниците имат възможността да наблюдават как възрастовата дискриминация се отразява на различните аспекти от ежедневния живот.  Основната цел е да се постигне разбиране за дискриминационните ситуации и да се изградят възможни стратегии за активно повишаване на осведомеността относно възрастовата дискриминация.

Съдържанието

Участниците в играта поемат ролята на мениджър по разнообразието и включването.  Като такива  тяхната задача е да помогнат на Общинския медицински център на SAA да отговаря на оплаквания, свързани с възрастова дискриминация.  Играчите имат възможността да разгледат десет различни случая на дискриминация в пет различни житейски области. Случаите са свързани със сектора на труда, здравеопазването, градската среда и ежедневния социален живот. В допълнение, така наречените застъпнически дела насочват вниманието към възможността за търсене на помощ и основните правни принципи във връзка с възрастовата дискриминация.

The Characters of the SAA Game
Игровите персонажи на SAA

Интерактивно учене с играта SAA

Във всички части на играта задачата на участника е да изслушва персонажите, засегнати от възрастова дискриминация, и да оцени ситуацията въз основа на три въпроса.

Listen to the character's complaints
Изслушвайте оплакванията на игровите персонажи

След като отговори на въпросите, играчът винаги получава обратна връзка, която насърчава рефлексията и правилното разбиране на дискриминационните ситуации.

Get feedback on your decisions
Получете обратна връзка за изборите си

Интерактивният елемент на играта включва норми на поведение с насоки срещу възрастовата дискриминация, които да  ръководят изборите на играещия. Освен това, играта  предлага стратегии за интервенция, които да запознаят участниците с възможните подходи към борбата срещу възрастовата дискриминация.  За да подсигури разнообразие и забавление, играта включва още редица мини игри, в които например играчът има задачата да развие кампания за повишаване на осведомеността относно възрастовата дискриминация или да разгледа ръководството за процеса по кандидатстване за работна позиция.

В допълнение към играта ще бъдат публикувани и материали за обучители и фасилитатори. Играта ще може да бъде отворена и в режим за уъркшоп, така че да се проведе обучение за конкретни обстоятелства, при които се наблюдава възрастова дискриминация. Това прави материалите към SAA играта подходящи за провеждане на игрови уъркшопове в различните обучителни среди, включително в училищна обстановка.

Процесът на разработване на играта

Разработката на играта се организира от проектния партньор AFEdemy. В самото начало на проекта AFEdemy и ISIS създадоха документа за графичния дизайн и сториборда, върху които се основават графичните и техническите характеристики.  След това Татяна Семедо Симоис разработи графичния дизайн. Оттогава насам SHINE2Europe се погрижиха за техническото програмиране. В момента играта SAA е на етап на първа ревизия и ще бъде тествана на международни уъркшопове през януари и февруари 2024 година.

Любопитни ли сте какви резултати ще пожъне проектът? Бихте ли искали да научите повече за възрастовата дискриминация? Разгледайте компедиума, който описва това явление въз основа на интервюта със засегнати лица в пет европейски страни. Играта SAA се очаква да бъде достъпна онлайн през април 2024 г. на седем европейски езика: английски, български, нидерландски, френски, немски, литовски и португалски.

Очаквайте ни!