Продължете към съдържанието

речник

Думата „idadismo” (eйджизъм)

Думата „idadismo” (ейджизъм) беше въведена в португалския официален речник