Продължете към съдържанието

Думата „idadismo” (eйджизъм)

Наталиа Мачадо, SHINE 2Europe 

На 13 април 2023 г. в Португалия е постигнато голямо завоевание в борбата срещу възрастовата дискриминация.  Думата „idadismo“ (ейджизъм) най-накрая беше включена в речника и определена като „отношение на дискриминация и предразсъдъци, основани на възрастта“. 

Макар че вече е имало дискусия за този вид предразсъдъци, признаването и включването на думата „idadismo“ поражда голямо въздействие върху обществото, като прави дискриминацията видима и е важен начин за борба с нея. 

Ейджизмът в официалния португалски речник