Продължете към съдържанието

Ageism

Възрастовата дискриминация се проявява по-често, отколкото си мислим

AFEdemy, нидерландският партньор в проекта SAA, проведе интервю с асоциирания си партньор IDb. IDb извършват застъпническа дейност за хора, които имат оплаквания срещу ейджизма. Техният опит ще бъде използван при разработването на играта SAA.