Продължете към съдържанието

Ageism

Възрастова дискриминация: Твърде млади на 20 години, твърде стари в средата на 40-те години

Германският комисар за борба с дискриминацията Ферда Атаман осъжда възрастовата дискриминация срещу жените, като подчертава икономическите последици от нея. От подценяваната младост до отхвърлянето на зрелостта, жените преодоляват препятствията на всеки етап. Кампанията „Palaix F*luxx“ представя по-възрастните жени, за да оспори възрастовите стереотипи и да популяризира техния принос.

Възрастовата дискриминация се проявява по-често, отколкото си мислим

AFEdemy, нидерландският партньор в проекта SAA, проведе интервю с асоциирания си партньор IDb. IDb извършват застъпническа дейност за хора, които имат оплаквания срещу ейджизма. Техният опит ще бъде използван при разработването на играта SAA.