Продължете към съдържанието

Възрастовата дискриминация се проявява по-често, отколкото си мислим

Bart Borsje

В рамките на проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) бяха проведени интервюта с шестима възрастни хора в Нидерландия относно техния опит с възрастовата дискриминация. От интервютата прави впечатление, че по-възрастните хора се чувстват дискриминирани заради възрастта си в няколко области. Това усещане нарасна значително в периода на пандемията, когато възрастните хора бяха представяни в медиите като безплодни дървета. Възприятието, че възрастовата дискриминация се преживява в повече области, се потвърди и при прегледа на литературата. Съгласно нидерландското законодателство възрастовата дискриминация невинаги е забранена.

Фондация „Включване и антидискриминация“ (iDb) е асоцииран партньор в проекта SAA на AFEdemy, академия за среда, благоприятна за възрастните хора (със седалище в Гауда, Нидерландия). С тях бяха проведени обширни дискусии, за да се установи кога възрастовата дискриминация е забранена от закона и какви възможности има за справяне с нея. В този разговор бяха обсъдени три реални ситуации, в които някой е подал жалба за възможна възрастова дискриминация. Стандартната процедура е, че от ответната страна се изисква да отговори на полученото писмо, в което се представя опитът на подателя на доклада по този случай.

Въз основа на събраните сведения, материали и примери сега се разработва игра. В тази игра участниците ще се научат да разпознават случаи на възрастова дискриминация и да оценяват възможностите за нейното предотвратяване. Веднага щом има повече новини за проекта, те ще бъдат публикувани на www.saa-game.eu.

Етикети: