Продължете към съдържанието

Desk research

Впечатления от проведеното настолно проучване в Литва

Литовският доклад за сборника се основава на настолно проучване на 21 източници на информация и интервюта с 14 възрастни хора. Въпреки че думата „ейджизъм“ не е използвана директно от интервюираните, дискриминиращите аспекти са имплицитно разкрити чрез други думи: „изключване“, „липса на толерантност“, „безразличие“, „грубост“, „лишения“. Работата по доклада, интервютата, дискусиите с колеги и заинтересовани страни предизвикаха интерес към констатациите и следващите стъпки на проекта, така че всички очакват с нетърпение резултатите от проекта, които ще последват.