Продължете към съдържанието

Впечатления от проведеното настолно проучване в Литва

Едита Шатене, председател на Центъра за инициативи за възрастни хора

Литовският доклад за компендиума се основава на настолно проучване на 21 източници на информация и интервюта с 14 възрастни хора, 12 жени и 2 мъже на възраст от 67 до 87 години. В географско отношение интервюираните са от двата най-големи града Вилнюс и Каунас и един областен град Алитус; поради това е представен само опитът на градските жители, свързан с възрастовите проблеми. Съществува значителна разлика между условията на живот, здравеопазването и другите услуги в градовете, областните градове и селските райони. Например жителите на градовете имат по-лесен достъп до всички медицински и банкови услуги; те могат по-лесно да намерят и получат информация (правна, застрахователна и др.). Поради това информацията, получена от вътрешните интервюта, не е достатъчно представителна.

Интервюираните лица не използват изрично думите „ейджизъм“ или „дискриминация“, но аспектите на ейджизма се разкриват имплицитно чрез други думи, като например „изключване“, „липса на толерантност“, „безразличие“, „грубост“, „лишения“, „затвореност“.

Кабинетното проучване разкри два остри подхода на ейджизъм, които се нуждаят от незабавни действия. Единият проблем е изричният ейджизъм, заложен в законодателството, а именно в Закона за държавния служител и заповедите на министъра на здравеопазването относно конкретни програми за превенция на заболяванията. Друг проблем е недостатъчно развитата гериатрична медицина и липсата на лекари-гериатри в Литва. Хроничните заболявания и съпътстващите заболявания при пациентите в напреднала възраст са както медицински, така и социален казус и семейният лекар не е в състояние да се справи професионално с тези въпроси. Промените по тези въпроси изискват политически решения, които няма да бъдат взети без активното участие на добре информирани граждани. Целенасочените образователни програми могат да помогнат за повишаване на осведомеността по тези въпроси и да засилят желанието на възрастните хора да изискват по-активно услугите, които са подходящи за техните потребности.

Приятна изненада от кабинетното проучване е, че някои възрастни хора признават възрастовата дискриминация и съобщават за случаите на Службата на омбудсмана за равни възможности (OEOO). През 2021 г. OEOO е анализирал 18 жалби, свързани с дискриминация по възраст. При по-голяма осведоменост за възрастовата дискриминация може да се очакват повече случаи, докладвани и анализирани от OEOO.

По време на кабинетното проучване не бяха открити образователни предложения за това как да се справите с възрастовaта дискриминация. Тъй като един от интервюираните спомена за задача, свързана с възрастовата дискриминация, в рамките на обучението за изграждане на екип в нейната институция, можем да предположим, че възрастовата дискриминация може да бъде обхваната в известна степен в някои програми за корпоративно обучение. Въпреки това не беше възможно да се открият конкретни образователни програми, свързани с възрастовата дискриминация, посредством кабинетното проучване. Единственият пример, намерен чрез търсене в интернет, е „Азбука за равни възможности и недискриминация за работодатели“ – интерактивен онлайн курс по темата за дискриминацията на пазара на труда с урок 9, посветен специално на възрастовата дискриминация.

Работата по доклада, интервютата, дискусиите с колеги и заинтересовани страни предизвикаха интерес към констатациите и следващите стъпки на проекта, така че всички очакват с нетърпение резултатите от проекта, които ще последват.

Етикети: