Skip to content

Pasaulinė kampanija ir eidžizmo bei sveiko senėjimo tyrimas!

Leni Koch, Marcel Neumann (ISIS) 

Visuomenė sensta, tačiau aplinkos sąlygos trukdo žmonėms senti sveikai. JT paskelbė Sveiko senėjimo dekadą (2021–2030) keliančią keturis svarbiausius tikslus – naikinti diskriminaciją dėl amžiaus, kurti senatvei palankią aplinką, vykdyti integruotą sveikatos priežiūrą ir užtikrinti ilgalaikės priežiūros prieinamumą.   

Šie tikslai sutampa su mūsų projekto „Išmaniai prieš diskriminaciją dėl amžiaus“ (SAA) siekiais. Sveiko senėjimo dekados žinių dalijimosi platformoje galima rasti įkvepiančių reportažų, straipsnių, mokymo programų, mokslinių projektų apie sveiką senėjimą ir amžiui palankią aplinką pavyzdžių: https://www.decadeofhealthyageing.org/find-knowledge/innovation/research-projects  

Prisidėdama prie JT Sveiko senėjimo dekados, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pradėjo pasaulinę kampaniją diskriminacijai dėl amžiaus įveikti keičiant mūsų visų mąstymą, jausmus ir veiksmus, liečiančius senatvę ir senėjimą. Tuo tikslu atliekamas tyrimas siekiant sukurti įrodymais pagrįstą pagrindą tikslinei politikai plėtoti, didinti informuotumą ir stiprinti gebėjimus bei dalytis žiniomis ir koordinuoti pastangas. 

Kviečiame ir raginame dalyvauti šiame tyrime užpildant klausimyną!

Nuorodą į tyrimą rasite čia: https://share.decadeofhealthyageing.org/ageism-haveyoursay

Daugiau informacijos apie dekadą rasite čia: https://www.decadeofhealthyageing.org