Skip to content

SAA žaidimo scenarijai pristatyti Portugalijoje

Juliana Louceiro ir Natália Machado

Kovo 2 dieną SAA projekto partnerė iš Portugalijos „SHINE 2Europe“ surengė seminarą su vyresnio amžiaus žmonėmis SAA žaidimo scenarijams įvertinti.

Seminare Juliana Louceiro ir Natália Machado bendravo su „Dr. José Lourenço Júnior“ privačių senelių namų gyventojais. Jiems SHINE komanda pristatė projektą, žaidimo struktūrą ir atvejų scenarijus. Seneliai išsakė savo nuomonę ir diskutavo apie tai, ką reikėtų daryti susidūrus su aprašytais atvejais ir kaip žmonės ir institucijos turėtų spręsti diskriminacijos dėl amžiaus klausimus. Tam, kad kuriamas žaidimas būtų kuo artimesnis tikrovei, labai svarbu surinkti grįžtamąją informaciją.

Panašius seminarus žaidimo scenarijų realumui patikrinti rengia ir kiti projekto partneriai savo šalyse, o dalyvių pateikti pasiūlymai bus panaudoti tobulinant žaidimą artimiausiais mėnesiais.