Skip to content

Vokietijos tyrimas apie diskriminaciją dėl amžiaus

Jesper Schulze, Yannick Helgers 

Vokietijos federalinė kovos su diskriminacija agentūra užsakė tyrimą apie diskriminaciją dėl amžiaus. Su rezultatais galima susipažinti nuo 2022 m. gruodžio mėn. Buvo siekiama ištirti Vokietijos gyventojų išankstines nuostatas vyresnio amžiaus žmonių atžvilgiu. Kovos su diskriminacija pareigūnė Ferda Ataman ir jos vadovaujama tarnyba pripažino, kad šis klausimas yra labai aktualus visuomenei.

Iš tiesų tyrimo metu pavyko patvirtinti, kad vyresnio amžiaus žmonėms dažnai nesuteikiama galimybė veikti ar prisitaikyti. Pavyzdžiui, apie 30 proc. visų respondentų ragino vyresnio amžiaus žmones atsisakyti profesinio, politinio ar socialinio vaidmens jaunesnių gyventojų naudai. Apklausoje vartojamas terminas „eidžizmas“, kuris Vokietijoje yra palyginti mažai žinomas, ir ateityje turėtų įsitvirtinti viešajame diskurse, kad vyresnio amžiaus žmonių diskriminacija ir jiems nepalankios sąlygos būtų geriau matomos.

Tyrimo rezultatai taip pat parodė, koks vertingas ir reikalingas šiuolaikiniame pasaulyje yra toks projektas kaip Smart Against Ageism („Išmaniai prieš diskriminaciją dėl amžiaus“). Eidžizmas yra problema, apie kurią reikia labiau informuoti ir šviesti visuomenę. Švietimas yra svarbus pirmas žingsnis siekiant ateityje visuomenėje sukurti pozityvesnes asociacijas apie vyresnio amžiaus žmones. SAA projektas skatina tai daryti ir ilgainiui duos naudos.

Daugiau informacijos galite rasti Federalinės kovos su diskriminacija agentūros interneto svetainės versijoje anglų kalba: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/EN/homepage/homepage-node.html