Skip to content

SAA projekto rezultatų pristatymas Kauno m. socialinių paslaugų centre.

Edita Šatienė

Gegužės 21 dieną pristatėme projekto Išmaniai prieš diskriminaciją dėl amžiaus rezultatus Kauno miesto socialinių paslaugų centre.

Į viešinimo renginį susirinko per 30 socialinės priežiūros – pagalbos į namus specialisčių, dalyvavo ir centro administracijos darbuotojos. Seminare kalbėjome apie diskriminacijos dėl amžiaus apraiškas socialinėje aplinkoje, sveikatos priežiūroje,  fizinėje aplinkoje ir darbo santykiuose.

Po SAA projekto rezultatų – atmintinės, metodinės knygos ir rekomendacijų politikos formuotojams – pristatymo išbandėme SAA žaidimo atvejus iš socialinių santykių, sveikatos priežiūros ir fizinės aplinkos sričių.

Aptarėme termino „amžizmas“ (naujadaras iš angl. ageism) reikšmę ir vartoseną, atlikome praktines užduotis, padedančias geriau suvokti amžizmą asmeniniame ir instituciniame lygmenyje, išbandėme kelias veiklas iš metodinės knygos, padedančias geriau suvokti amžizmą ir mažinti jo apraiškas.

Renginys sukėlė daug minčių ir diskusijų, davė naujų įžvalgų ir paskatino dalyvavusias socialines darbuotojas stebėti ir mažinti senėjimo apraiškas savo profesinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime.