Skip to content

Baigiamasis partnerių susitikimas Briuselyje

Juliana Louceiro

Birželio mėnesį SAA projekto partneriai paskutinį kartą susitiko Briuselyje. Baigiamajame susitikime buvo aptarti ir išspręsti likę klausimai, susiję su projekto interneto svetaine, interaktyviuoju žaidimu ir proejkto rezultatų sklaida ir tolimesniu naudojimu. Visa komanda dirbo prie šių paskutinių klausimų, kad užtikrintų sklandų ir veiksmingą visų projekto rezultatų, ypač mokomojo žaidimo, išleidimą. Svarbus susitikimo komponentas buvo projekto SSGG analizė, kuri leido komandai kritiškai įvertinti su SAA projektu susijusias stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.

Visi pagal SAA projektą sukurti ištekliai yra laisvai prieinami ir skirti naudoti neformaliojo ir savaiminio mokymosi aplinkoje. Toks prieinamumas užtikrina, kad projekto metu sukurtos priemonės ir žinios pasiektų plačią auditoriją, taip padidinant jų poveikį.