Skip to content

SAA seminaras

Bart Borsje

Nyderlanduose buvo surengti du seminarai SAA žaidimui apie diskriminaciją dėl amžiaus išbandyti. Pirmasis seminaras vyko Įtraukties ir kovos su diskriminacija fondo (IDb) biure Hagoje. Jame dalyvavo du ekspertai iš IDb. Jų prašymu vėliau surengtas dar vienas seminaras. Abiejuose seminaruose daugiausia dėmesio buvo skiriama fizinės aplinkos prieinamumui. 

Visi dalyviai labai entuziastingai vertino žaidimo dizainą ir gražų maketą. Pats turinys sukėlė diskusijų. Buvo nustatytos kelios tobulintinos sritys, o pastabos apie jas buvo perduotos žaidimo kūrėjams. Dalyviai išreiškė didelį susidomėjimą galutiniu rezultatu. Po seminarų abiejuose seminaruose buvo aptartos galimybės kaip būtų galima panaudoti žaidimą siekiant atkreipti dėmesį į diskriminaciją dėl amžiaus ir šios problemos įveikimo būdus.