Skip to content

„Dr. José Lourenço Júnior“ fondas tapo asocijuotu SAA projekto nariu

Juliana Louceiro, SHINE 2Europe

„SHINE 2Europe“ SAA projekte pradėjo bendradarbiauti su „Dr. José Lourenço Júnior“ fondu ir fondo administruojamais „Otília Lourenço“ senelių namais.

SAA projekto partnerio Portugalijoje „SHINE 2Europe misija yra padėti bendruomenėms kurti įtraukią ir lygybės principais grindžiamą kultūrą. Pasak SHINE projekto vadovės Julianos Louceiro, „diskriminacija dėl amžiaus yra pakankamai paplitusi, o jos pasekmės diskriminuojamiems asmenims ir visuomenei nepakankamai įvertinamos. Šiuo projektu bus stiprinamas diskriminacijos dėl amžiaus suvokimas plačiai skleidžiant informaciją apie šią problemą ir įtraukiant skirtingo amžiaus grupes. Bendradarbiavimas su „Dr. José Lourenço Júnior“ fondu neabejotinai padidins SAA projekto veiklų apimtis“.

„Dr. José Lourenço Júnior“ fondas yra pelno nesiekianti privati socialinių paslaugų įstaiga, įsikūrusi Pombalo savivaldybės Abiulo mieste. Fondas teikia pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms vykdydamas skaitmeninės įtraukties ir aktyvaus senėjimo projektus. Naujasis asocijuotasis SAA projekto partneris bendradarbiaus ne tik kuriant projekto medžiagą, pavyzdžiui, žaidimą ir mokymosi priemonių rinkinį, bet ir skleidžiant projekto rezultatus bei juos naudojant ateityje.

„Dr. José Lourenço Júnior“ fondo valdybos pirmininkė Isabel Vaz Serra mato šią partnerystę kaip dviejų organizacijų veiklos sinergiją kuriant socialines intervencijas. „Įtraukiai ir teisingumo principais besivadovaujančiai visuomenei svarbus informuotumas apie senėjimą, apimant visas amžiaus grupes, lytis ir socialinę padėtį.“

Pirmoji partnerystės veikla buvo SHINE surengtas seminaras „Otília Lourenço“ senelių namuose, kur aštuoniems gyventojams ir tris įstaigos darbuotojams buvo pristatyti SAA žaidimo atvejų scenarijai. Dalyvių nuomone scenarijai atspindi realias situacijas, o žaidime siūlomi problemų sprendimai yra tikėtini ir įgyvendinami.

PR2 seminaras Portugalijoje