Продължете към съдържанието

Фондацията „Д-р Хосе Лоренцо Джуниър“ е асоцииран партньор на проекта SАA

Джулиaна Лусейро, SHINE 2Europe

SHINE 2Europe и Фондацията „Д-р Хосе Лоренцо Джуниър“ започнаха съвместната си работа за международния проект SАA с работилница с по-възрастни хора в дома „Отилия Лоренцо“.

Официалният партньор в Португалия е SHINE 2Europe, компания от Централния регион, чиято мисия е да насърчи включващи общности. Според Джулияна Луцейро, мениджър на проектите в SHINE, „възрастовата дискриминация е често срещан и подценяван феномен, но той има последствия както за жертвите, така и за обществото като цяло. Този проект ще привлече вниманието и ще предостави информация за проблема и ще включи хора на различни възрасти в проекта. Съвместната работа с Фондацията „Д-р Хосе Лоренцо Джуниър“ без съмнение ще има важна роля в развитието на SАA”.

Фондацията „Д-р Хосе Лоренцо Джуниър“ е частна институция за социална солидарност с идеална цел в Абиул, община Помбал, която развива дейността си в подкрепа на по-възрастни хора и насърчава проекти, свързани с „дигиталното включване“ и „активно стареене“. През следващите месеци този нов асоцииран партньор на проекта SАA ще се включи в създаването на материали като например играта и обучителния наръчник, но също така и в разпространението и бъдещото използване на резултатите от проекта.

Изабел Ваз Сера, президент на борда на директорите на фондацията „Д-р Хосе Лоренцо Джуниър“, подчерта важността на това партньорство, което допълва социалната интервенция чрез създаване на синергии и връзки между институциите. „Привличане на вниманието към проблема за ейджизма е от съществено значение за създаването на по-честно, по-балансирано, включващо и отговорно общество и трябва да се разпростре през всички възрасти, полове и социални положения“.

В първата дейност на това партньорство двама проучващи от SHINE посетиха дома „Отилия Лоренцо“ и представиха там няколко сценария на играта на осем бенефициенти и трима служтели на институцията. Беше заключено, че сценариите представят реалистични ситуации и че предложените решения могат да бъдат правдоподобно приложени.

Работилница PR2 Португалия