Ga naar de inhoud

Een Duitse studie over Ageïsme

Jesper Schulze, Yannick Helgers 

Het federale anti-discriminatie bureau in Duitsland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar leeftijdsdiscriminatie. De resultaten zijn sinds december 2022 beschikbaar. Het doel was om clichés en vooroordelen tegen ouderen onder de Duitse bevolking te onderzoeken. Antidiscriminatie medewerker Ferda Ataman en haar bureau erkenden dat deze kwestie zeer relevant is voor de samenleving. 

Het onderzoek kon namelijk bevestigen dat ouderen vaak het prestatievermogen of aanpassingsvermogen wordt onthouden. Zo riep ongeveer 30 procent van alle respondenten dat ouderen professionele, politieke of sociale rollen moesten opgeven ten gunste van de jongere bevolking. De term “Ageisme”, die in Duitsland relatief weinig bekend is, is in dit concept opgenomen en zou in de toekomst in het maatschappelijk verkeer een plaats moeten krijgen om de discriminatie en achterstelling van ouderen zichtbaar te maken.  

Deze bevindingen laten dus ook zien hoe waardevol en noodzakelijk een project als “Smart Against Ageism” is in de wereld van vandaag. Ageïsme is een probleem dat een grote behoefte aan bewustwording en educatie met zich meebrengt. Dit onderwijs is een belangrijke eerste stap om in de toekomst positievere associaties te creëren ten aanzien van ouderen in de samenleving. “SAA” kan daarbij een begin maken en op lange termijn een positieve bijdrage leveren.  

Je kunt de Engelse versie van de website van het Federal Anti-Discrimination Agency bezoeken voor meer informatie: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/EN/homepage/homepage-node.html