Ga naar de inhoud

SAA spel co-creatie workshop in Kaunas, Litouwen

Edita Šatienė, voorzitter van het Seniors Initiatives Centre

Op 22 februari 2023 organiseerde Seniors Initiatives Centre (SIC) een workshop met de doelgroep om de door SIC uitgewerkte casussen voor het SAA-spel te beoordelen en waar nodig aanpassingen in gang te zetten. SIC was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van twee casussen die betrekking hadden op arbeidsrelaties. De casussen werden ontwikkeld op basis van de authentieke ervaringen van de vertegenwoordigers van de doelgroep die waren verzameld tijdens persoonlijke interviews in de vorige fase van de ontwikkeling van het SAA-spel.

Zes vrouwen reageerden op de uitnodiging van SIC om de workshop bij te wonen. De workshop begon met een korte introductie van het project en de tot nu toe behaalde resultaten. De deelnemers erkenden het belang van de aanpak van leeftijdsgebonden problemen in het algemeen en op de arbeidsmarkt.

De groep besprak twee casussen uit de arbeidssector: Johanna’s casus over herplaatsing of beëindiging van het dienstverband op de pensioengerechtigde leeftijd, en de casus van Felix over beperkte opleidingsmogelijkheden voor personeel op oudere leeftijd. Elk scenario werd doorgenomen met verdeelde rollen, en daarna werden ze besproken aan de hand van de aangereikte vragen. Aan het eind van de discussie werden de vragenlijsten ingevuld, één vragenlijst per casus.

De deelnemers aan de workshop vonden de inhoud van de casussen begrijpelijk en realistisch. Ze herinnerden zich soortgelijke gevallen uit hun werkervaring en bevestigden daarmee dat de kwesties, die in het SAA-project aan de orde komen zeer relevant zijn.

De deelnemers stelden kleine wijzigingen voor in de casus van Johanna en stelden voor om twee antwoorden in de casus van Felix te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen zijn in overweging genomen.