Продължете към съдържанието

Немско проучване върху възрастовата дискриминация

Джеспер Шулце, Яник Хелгерс  

Федералната агенция за борба с дискриминацията в Германия поръча проучване за възрастовата дискриминация. Резултатите са на разположение от декември 2022 г. Целта беше да се проучат клишетата и предразсъдъците спрямо възрастните хора сред германското население. Служителката по борба с дискриминацията Ферда Атаман и кабинетът ѝ признаха, че този въпрос е изключително актуален за обществото. 

Всъщност проучването успя да потвърди, че на по-възрастните хора често им се отказва възможност за изява или адаптация. Така например около 30 % от всички анкетирани призовават възрастните хора да се откажат от професионални, политически или социални роли в полза на по-младото население. Терминът „ейджизъм“, който е сравнително малко познат в Германия, е възприет в тази концепция и трябва да се утвърди в обществения дискурс в бъдеще, за да се създаде видимост за дискриминацията и неравностойното положение на възрастните хора.  

По този начин тези наблюдения показват също така колко ценен и необходим е проект като „С разум срещу възрастовата дискриминация“ в днешния свят. Възрастовата дискриминация е проблем, който носи със себе си голяма нужда от информираност и образование. Това образование е важна първа стъпка за създаване на по-позитивни асоциации по отношение на възрастните хора в обществото в бъдеще. „SAA“ може да започне оттук и да има положителен принос в дългосрочен план.  

За допълнителна информация можете да посетите английската версия на уебсайта на Федералната агенция за борба с дискриминацията: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/EN/homepage/homepage-node.html