Ga naar de inhoud

SAA-spelscènes gepresenteerd in Duitsland

Marcel Neumann, Jesper Schulze

Op 21 februari hield het ISIS Institut für Soziale Infrastruktur de co-design workshop voor het SAA spel met de groep “wegbegeleiders” bij Caritas in Frankfurt. ISIS werd vertegenwoordigd door Dr. Karin Stiehr en Marcel Neumann, die de twee scènes op het gebied van architectuur en gebouwde omgeving presenteerden.  

Als eerste werd het basisconcept en het raamwerk van het spel uitgelegd en werden de basisfuncties en interactiemogelijkheden voor de spelers toegelicht. Vervolgens werden de spelscènes stap voor stap met de deelnemers doorgenomen en werden suggesties voor veranderingen besproken.  

Over het algemeen merkten de deelnemers op dat de scenario’s en situaties in principe realistisch waren, en dat de gegeven antwoorden goed en passend waren. In afzonderlijke gevallen werden echter wijzigingen in individuele antwoorden besproken en vervolgens doorgevoerd.  

De deelnemers leverden een zeer nuttige bijdrage aan de workshop, bijvoorbeeld door verdere belangrijke constructieve factoren en elementen binnen de scènes aan te wijzen, die nu kunnen worden verwerkt in de afronding van de scènes.