Продължете към съдържанието

Игровите сценарии SАA бяха представени в Германия

Марсел Нюмън, Джеспер Шулце

На 21.2 Институтът за социална инфраструктура, ISIS, проведе семинар за съвместно развитие на играта SAA с групата „Wegbegleiter“ в Каритас във Франкфурт. ISIS беше представен от д-р Карин Щир и Марсел Нойман, които представиха двата сценария в областта на архитектурата и застроената среда.

Първо бяха обяснени основната концепция и рамковата история на играта и бяха очертани основните функции и възможности за взаимодействие на играчите. След това сцените на играта бяха разгледани стъпка по стъпка с участниците и бяха обсъдени предложения за промени.

В обобщение участниците отбелязаха, че сценариите и ситуациите като цяло са реалистични и че дадените отговори са уместни и подходящи. В отделни случаи бяха обсъдени и впоследствие въведени промени в отделните отговори.

Участниците допринесоха много ползотворно за семинара например като идентифицираха допълнителни ключови конструктивни фактори и елементи в сценариите, които сега могат да бъдат включени при финализирането на сценариите.