Ga naar de inhoud

SAA werd gepresenteerd in Leiden

Bart Borsje

Op 11 juni vond in Leiden de presentatie plaats van de resultaten van het Smart Against Ageism (SAA) project. Tijdens de bijeenkomst met beleidsmedewerkers en medewerkers van lokale overheden, gezondheids- en welzijnsorganisaties, en belangenorganisaties zoals het Steunpunt Migranten Leiden, presenteerde AFEdemy de opzet en het doel van het project, en de gearchiveerde eindresultaten zoals het compendium, de aanbevelingen voor beleidsmakers, het ontwikkelde spel en de handleiding voor trainers.

Er werd ruim aandacht besteed aan wat moet worden verstaan onder ageïsme of leeftijdsdiscriminatie, waarom het belangrijk is om het te kennen, te leren herkennen en hoe ermee om te gaan. Dit werd onder andere uitgelegd aan de hand van het ontwerp van het spel en de bijbehorende beleidsaanbevelingen. Verschillende deelnemers gaven aan het spel te willen spelen en het met anderen te willen delen. Het onderwerp werd als zeer interessant ervaren.

Namens de geassocieerde partner iDb sprak Mireille Bijnsdorp over hoe leeftijdsdiscriminatie te herkennen, hoe erover te klagen en waarom het belangrijk is om het bespreekbaar te maken. Ze noemde verschillende gevallen waarin leeftijdsdiscriminatie kan hebben plaatsgevonden.